Aktualności

Akcja „Góra Grosza” odbywała się w grudniu 2016 r. na terenie szkoły. Wzięły w niej udział klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem tego przedsięwzięcia  jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Efektem akcji było zebranie 599 zł 27 gr. W sumie liczba zebranych monet to 8193 (osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy).

 Największą kwotę zebrała klasa IIc – 262zł 41gr, na jednego ucznia oznaczało to średnio 16 zł 40gr.

Największą liczbę monet – 2905 sztuk –  zebrała również klasa IIc szkoły podstawowej. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Odpowiedzialna za akcję w szkole była p. Małgorzata Turek – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Nasza szkoła zaangażowała się też w ogólnopolską akcję charytatywną „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, której organizatorami są Radio Lublin i TVP Lublin, a patronami medialnymi  Polskie Radio Jedynka i Telewizja Polska TVP. W dniach 4 – 22 grudnia  w ramach akcji odbyła się zbiórka odzieży, żywności długoterminowej, słodyczy, zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, książek oraz środków czystości i higieny osobistej. Odpowiedzialnymi za to  przedsięwzięcie byli nauczyciele: p. Wiesława Dubiel, p. Barbara Tyrała – Klimczak, p. Beata Kudelska, p. Aneta Biszczak, p. Anna Furtak i p. Jarosław Jabłoński. W ramach tej akcji udało się zebrać łącznie  około 100 kg różnorodnych darów. Po raz kolejny okazało się, że można liczyć na naszą społeczność szkolną,  jeśli chodzi o chęć niesienia  innym pomocy.  Zebrane produkty zostały przekazane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, a następnie trafiły do najbardziej potrzebujących.