Aktualności

Akcja „Góra Grosza” odbywała się w grudniu 2015 r. na terenie szkoły. Wzięły w niej udział klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem tego przedsięwzięcia jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Efektem akcji było zebranie 459 zł 32 gr. W sumie ilość zebranych monet to 16.244 (szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery).
Największą kwotę zebrała klasa 5a – 78,59zł , na jednego ucznia oznaczało to średnio 4,91 zł.
Największą ilość monet – 3517 zebrała klasa 1c szkoły podstawowej. Odpowiedzialne za akcję w szkole były p. Wiesława Brzostek i p. Joanna Szarama.

Nasza szkoła zaangażowała się też w ogólnopolską akcję charytatywną „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, której organizatorami są Radio Lublin i TVP Lublin, a patronami medialnymi Polskie Radio Jedynka i Telewizja Polska TVP. W dniach 4 – 18 grudnia w ramach akcji odbyła się zbiórka odzieży, żywności długoterminowej, słodyczy, zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, książek oraz środków czystości i higieny osobistej. Odpowiedzialnymi za to przedsięwzięcie byli nauczyciele: p. Wiesława Dubiel, p. Barbara Tyrała – Klimczak, p. Beata Kudelska. P. Aneta Biszczak i p. Cecylia Błażejowska. W ramach tej akcji udało się zebrać łącznie 61 kg różnorodnych darów. Po raz kolejny okazało się, że można liczyć na naszą społeczność szkolną, jeśli chodzi o chęć niesienia pomocy potrzebującym. Wszyscy, którzy przynieśli produkty na zbiórkę, zostali obdarowani naklejką z logiem akcji. Zebrane produkty zostały przekazane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, a następnie trafiły do najbardziej potrzebujących.