Aktualności

10 lutego na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wraz z nauczycielami i rodzicami, aby podsumować I semestr nauki. Apel prowadziła p. Beata Kudelska, która na początku powitała wszystkich zebranych. Następnie pani dyrektor Lucyna Żminda zwróciła się do dzieci, najlepszym pogratulowała dobrych wyników, a wszystkim pracy wkładanej w zdobywanie wiedzy. Podziękowała nauczycielom za ich trud włożony w nauczanie najmłodszych, a rodzicom za współpracę ze szkołą. Pani Lucyna Żminda wraz z p. Beatą Kudelską wręczyły dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, stuprocentową frekwencję oraz za osiągnięcia sportowe.
Następnie zebrani obejrzeli część artystyczną, którą rozpoczęli uczniowie klasy I c odśpiewaniem piosenki o dniach tygodnia w języku niemieckim. W tej klasie, realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego. Kolejnym występem była recytacja Bernadetty Krawiec z klasy I a – laureatki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Radosnej, która zadeklamowała wiersz „Abecadło”. Wysłuchaliśmy też dwóch utworów granych na skrzypcach przez Sarę Skitał z klasy I b i Marię Chmielowiec z klasy III b. Klasa I b o profilu artystycznym zaprezentowała taniec grecki, a dzieci z klas I – III należące do koła tanecznego – taniec nowoczesny.
Na koniec pani dyrektor Lucyna Żminda podziękowała za przygotowanie uroczystości i zaprosiła rodziców na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 2 marca.