Aktualności

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli informuje, że dni egzaminu gimnazjalnego,

tj. 18.04.2018 r. (środa), 19.04.2018r. (czwartek) i 20.04.2018r. (piątek)

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.

Szkoła zapewnia uczniom w tych dniach opiekę wychowawczą w świetlicy.