Aktualności

Odwiedziny naszych wolontariuszy w Zakładzie Opiekuńczo – Pielęgnacyjnym

17 listopada wolontariusze z klasy III a gimnazjum: Paulina Kania, Julia Wargala, Sandra Żołdak, Zofia Liwińska, Sara Kotwica i Kamil Kowalski wraz z opiekunką szkolnego wolontariatu p. Cecylią Błażejowską spotkali się z mieszkańcami Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego w Stalowej Woli – Rozwadowie. Pani dyrektor ośrodka opowiedziała młodzieży o jego specyfice, problemach zdrowotnych i rodzinnych podopiecznych, np. o dzieciach i wnukach, którzy nie odwiedzają swoich najbliższych oraz o organizacji dnia, na którą składają się m.in. gimnastyka, zajęcia plastyczne, terapia grupowa lub indywidualna. Uczniowie rozmawiali z pensjonariuszami zakładu; obiecali, że będą ich częściej odwiedzać.

Zbiórka żywności

4 grudnia przed stalowowolskim sklepem „Biedronka” odbyła się zbiórka żywności dla potrzebujących, zorganizowana we współpracy z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności. Brali w niej udział chętni uczniowie z naszego gimnazjum: Alicja Partyka, Jakub Górka i Jakub Mierzwa z klasy II a oraz Julia Wargala, Sandra Żołdak, Sandra Majewska i Paulina Kania z klasy III a wraz z p. Cecylią Błażejowską.

Dzień Wolontariusza
5 grudnia jest obchodzony Dzień Wolontariusza. Z tej okazji 11 grudnia pani dyrektor Lucyna Żminda wręczyła wolontariuszom z naszego gimnazjum, którzy działają pod kierunkiem p. Cecylii Błażejowskiej, dyplomy i podziękowania za ich bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących.