Aktualności

Dnia 5 marca 2019 r. nasza szkoła otworzyła swoje drzwi przed rodzicami i ich dziećmi, które w przyszłym roku rozpoczną naukę w klasach pierwszych oraz oddziałach przedszkolnych. Podczas uroczystości w okolicznościowo udekorowanej sali gimnastycznej pani dyrektor Lucyna Żminda przedstawiła kilka informacji na temat szkoły oraz poinformowała, że nabór na rok szkolny 2019/2020 odbywa się drogą elektroniczną. Zaprosiła też chętnych na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się u nas 12 marca 2019r. o godzinie 17.00. Liczne grono gości z zachwytem obejrzało odznaczające się wysokimi walorami artystycznymi taneczne i recytatorskie popisy uczniów naszej szkoły. Dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały się w trzech występach: „Sałatka jarzynowa”, „Pizzi catto” i „Baby shark”. Dużą popularnością wśród uczniów cieszą się zajęcia akrobatyczno- gimnastyczne.  Uczennice klas Ia, IIIa, IVb, IVc i Va przedstawiły układ, w którym zobaczyliśmy, co osiągnęły rozwijając swoje zdolności pracowicie i z wielką pasją pod kierunkiem p. Małgorzaty Turek. Dzieci zaprezentowały również umiejętności taneczne; uczniowie klasy IIb zatańczyli walczyka, klasy IIIa – kujawiaka, klas VII – belgijkę. Swój talent muzyczny – grę na skrzypcach prezentowała Maria Chmielowiec z kl.VIa, wokalny – Małgorzata Chamera z kl. IIb i Agata Biernat z kl. IIIa. Klasa IIa, w której realizowana jest innowacja „Przygoda ze sceną”, ujawniła uzdolnienia aktorskie w inscenizacji „Rzepka”. Znakomitymi lingwistami okazali się uczniowie klasy IVc, którzy zaśpiewali piosenkę w języku niemieckim. Wszystkie prezentacje artystyczne spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem widzów i zostały przez nich nagrodzone owacyjnymi brawami. Występy zakończyły się brawurowym show wszystkich dzieci, które poprowadziła p. Małgorzata Turek. Następnie goście w towarzystwie pań dyrektor zwiedzili szkołę, oglądali sale lekcyjne, bibliotekę i świetlicę.

Radosne buzie młodych artystów, ich naturalność i swoboda świadczą o tym, że dobrze czują się w naszej szkole, w której mogą się rozwijać nie tylko swój intelekt, ale i osobowość. W przygotowanie Dnia Otwartego zaangażowali się przede wszystkim nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego,  języka angielskiego i języka niemieckiego,  koordynatorką działań była p. Bożena Kiliańska, autorką scenografii – p. Katarzyna Bałdos – Mucha, a uroczystość prowadziła p. Beata Kudelska.