220-LECIE SZKOŁY

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 220 – lecia Szkoły 12 październik 2013 r.

 – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu – p. L. Żminda

– Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu – p. M. Moskal

 Zespół programowo – organizacyjny – 12 październik 2013 r. 

1. p. L. Żminda – przewodnicząca;

2. p. M. Moskal – wiceprzewodnicząca

3. p. I. Bernat

4. p. E. Korytkowska

5. p. J. Lubera

6. p. M. Olszewska

7. p. M. Rzepiela

8. p. A. Słapczyńska – Stefaniak

Zespół ds. organizacji części oficjalnej jubileuszu(MDK w Stalowej Woli) – 12 październik 2013 r.

1. p. M. Rzepiela – koordynator

2. p. A. Partyka–

3. p. B. Kiliańska

4. p. I. Bernat

5. p. A. Liwacz

6. p. K. Janusz

Zespół ds. organizacji Jubileuszu w szkole– 12 październik 2013 r.

 1. p. A. Słapczyńska – Stefaniak– koordynator

2. p. A. Biszczak

3. p. M. Turek

4. p. L. Kołpa

5. p. A. Bednarczyk

6. p. A. Liwacz

7. p. A. Piekaruś

8. p. W. Dubiel

9. p. A. Olszak

10. p. A. Dymowska

 Zespół ds. monografii szkoły – 12 październik 2013r. (książka, film, wystawy) 

1. p. J. Lubera – koordynator – książka

2. p. J. Szarama

3. p. M. Moskal– koordynator – film – scenariusz

4. p. R. Rzeszutek – scenariusz

5. p. I. Drzymała – scenariusz

6. p. I. Bernat

6. p. A. Słapczyńska – Stefaniak –  koordynator wystaw

7. p.A.Biszczak

8. L. Kołpa

Zespół ds. przygotowania celebry mszy świętej oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej– 12 październik 2013 r.

 1. p. M. Kochan – koordynator

2. ks. P. Marek

3. p. A. Partyka

4. p. Al. Piekaruś

5. p. A. Bednarczyk

6. p. C. Błażejowska

6. p. M. Olszewska – ceremonia przekazania sztandaru

7.p. A. Dymowska – ceremonia odsłonięcia tablicy

8. p. I. Bernat – organizacja przemarszu z kościoła do szkoły

Zespół ds. organizacji Balu Absolwenta w Dworze Ordynata – 12 październik 2013r.

1. p. I. Bernat– koordynator

2. p. A. Kawalec

3. p. I. Drzymała

4. p. E. Korytkowska

 

Zespół ds. promocji szkoły

 

1. p. M. Olszewska – koordynator

2. p. B. Tyrała

3. p. M. Woszczyna

4. p. A. Głowińska

5. p. R. Łach

Zespół ds. obsługi informatycznej Jubileuszu

1. p. R. Łach – koordynator

2. p. J. Jabłoński

3. p. A. Głowińska

 

Zespół ds. obsługa technicznej Jubileuszu

1. E. Korytkowska – koordynator

2. I. Bernat

3. A. Kawalec

4. I. Drzymała

 Komitet Organizacyjny składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom Jubileuszu 220 – lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli

 SPONSORZY JUBILEUSZU 220 – LECIA:
1)      Prezydent Miasta Stalowej Woli – p.Andrzej Szlęzak
2)      Starosta Powiatu Stalowowolskiego – p.Robert Fila
3)      Poseł na Sejm RP – p.Renata Butryn
4)      Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
5)      Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
6)      Telewizja Kablowa „STELLA” – Stalowa Wola – p.Zdzisław Gawęcki
7)      Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
8)      Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
9)      Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” w Stalowej Woli
10)  Spółdzielnia Inwalidów „ZRYWPOL” – Zakład Pracy Chronionej Stalowa Wola
11)  Zakład Produkcyjno – Handlowy  „WODEX” sp. z o. o.
12)  Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli
13)  Firma SLOVRUR Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli
14)  ANTONIO & STANLEY KŁOSOWSKI – p.Antoni Kłosowski
15)  Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS” Sp. z o. o. Modliborzyce
16)  Masarnia Orzechów – p.Marek Kułaga
17)  Auto-Komis Godawski’’ Stalowa Wola
18)  Biuro Handlu Zagranicznego “STALPRZEM” Sp. z o.o. Stalowa Wola
19)  WTÓRSTAL Sp.j. Przedsiębiorstwo  Surowców Wtórnych
20)   „Tartacznictwo” Sp.j. Jastkowice – Danuta Hlawacz
21)  Cegielnia POLOWA S.C. – Adam i Wojciech Wojciechowscy
22)  FIRMA „CODOGNI” Sp. j. Stalowa Wola
23)  FIRMA „TRYUMF” Sp. z o.o.Stalowa Wola
24)  Biuro PLUS Stalowa Wola
25)  Biuro Rachunkowe – Iwona Grąz
26)  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FENIKS”Stalowa Wola
27)  JANTAR” Producent Okien i Drzwi Wejściowych – Jan Tarka
28)  Usługi Meblarskie – Krzysztof Suduł
29)  Cukiernia „TATRZAŃSKA”
30)  KLUB „PLANETA” Stalowa Wola
31)  Nadia Jeziorska
32)  Andrzej Rup
33)  Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli

Serdeczne podziękowania za wsparcie w organizacji w organizacji Jubileuszu kierujemy do:

  • Radnych Miasta – p. Jacka Czecha i Antoniego Kłosowskiego
  • Pracowników i dyrektora p. Pawła Ciołkosza ZSP Nr3 im Jana III Sobieskiego
    w Stalowej Woli
  • Stowarzyszeniu Przyjaciół Braci Mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro”
  • Chórowi Męskiemu GAUDIUM
  • Orkiestrze Dętej MDK w Stalowej Woli

Wszystkim pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom.

 PATRONAT MEDIALNY:

Telewizja Kablowa Stella – Stalowa Wola
Polskie Radio Rzeszów S.A.
Radio LELIWA – Tarnobrzeg
Tygodnik „Sztafeta”
„Echo Dnia” – oddział Stalowa Wola
Stalowe Miasto pl.

JUBILEUSZ 220 – LECIA ISTNIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W STALOWEJ WOLI – PATRONAT HONOROWY


Senator RP – Pani Janina Sagatowska
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Renata Butryn
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Stanisław Ortyl
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia– Pan Bronisław Tofil
Podkarpacki Kurator Oświaty – Pan Jacek Wojtas
Starosta Stalowowolski – Pan Robert Fila
Prezydent Miasta Stalowej Woli– Pan Andrzej Szlęzak
Przewodniczący Rady Miasta Stalowej Woli – Pan Antoni Kłosowski
Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im . Jana Pawła II – prof. dr hab. Andrzej Kuczumow
Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli – dr Ewa Kosak
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – Pani Lucyna Mizera
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – Pan Marek Gruchota
Biskup Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej – ks. Krzysztof Nitkiewicz
Minister Prowincjalny Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie – br. Jacek Waligóra OFMCAP

Dzień Jubileuszu 220-lecia

Po trwających ponad rok przygotowaniach nadszedł wreszcie wielki dzień 12 października – Dzień Jubileuszu.

Uroczystości w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8.30, kiedy to zaproszeni goście, absolwenci, obecni
i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły, uczniowie, ich rodzice zgromadzili się w kościele Matki Bożej Szkaplerznej.
 W uroczystej procesji wyszli akolici niosący krzyż i świece, ministranci, lektorzy oraz celebransi. Wprowadzili oni do świątyni sztandary szkół, stowarzyszeń i instytucji: Bractwa Szkaplerznego, Szczepu Harcerskiego „Leśne Plemię” działającego przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego, Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli. Była też obecna reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli. Zebranych powitał ks. Jan Folcik – proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej.
Ceremonię przekazania szkole i poświęcenia nowego sztandaru prowadziłNorbert Piłat – uczeń klasy IIIa gimnazjum. Przedstawiciele rodziców: p. Dorota Buczyńska, p. Teresa Figat i p. Robert Tofilski przekazali nowy sztandar na ręce pani dyrektor Lucyny Żmindy, która wręczyła go uczniom.
W imieniu całej społeczności szkolnej uroczyste ślubowanie na nowo przyjęty sztandar złożyli reprezentanci poszczególnych klas: Dagmara Adamczyk, Sara Wątróbska, Damian Bucior, Oliwia Machowska, Konrad Baran, Natalia Zychowicz, Aleksandra Paterek, Oliwia Kmak, Wiktoria Lewandowska, Bernadeta Rymarz i Krystian Szmid.
Ksiądz proboszcz Jan Folcik poświęcił nowy sztandar, zaś poprzedni sztandar został umieszczony w gablocie szkolnej, aby przypominał następnym pokoleniom uczniów o bogatej historii szkoły.
Po ceremonii poświęcenia sztandaru rozpoczęła się msza święta koncelebrowana przez zaproszonych księży m.in. absolwentów i byłych katechetów naszej szkoły. Głównym celebransem był ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, a koncelebrę stanowili księża: br. Jacek Waligóra – Minister Prowincjalny Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, ks. Jan Folcik – proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej, br. Jerzy Kiebała – proboszcz parafii Zwiastowania Pańskiego, br. Jerzy Steliga – wikary parafii Zwiastowania Pańskiego, ks. Rafał Olszówka i ks. Piotr Strojny – byli katecheci w naszej szkole, ks. Marek Krypel – emerytowany katecheta w naszej szkole, ks dr Tomasz Orzeł.
Kazanie wygłosił absolwent szkoły – ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, który pięknie mówił o tym, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywają: dom, szkoła i kościół. Ze wzruszeniem wspominał lata swojej nauki oraz nauczycieli, którzy nie tylko przekazali mu wiedzę, ale ukształtowali charakter, a nawet wpłynęli na wybór drogi życiowej, którą jest kapłaństwo.
Pierwsze czytanie mszalne odczytał nauczyciel szkoły p. Adam Bednarczyk, a dary na ołtarzu złożyli: p. dyrektor – Lucyna Żminda, p. Leszek Dąbkowski – przewodniczący Rady Rodziców oraz uczniowie: Katarzyna Dąbkowska, Aleksandra Paterek i Witold Wojciechowski. Do mszy świętej jako ministranci służyli nasi uczniowie, a schola pod kierunkiem katechetki p. Małgorzaty Kochan śpiewała psalm responsoryjny. Świetności oprawie liturgicznej dodały też pieśni w wykonaniu chóru męskiego „Gaudium” działającego przy parafii św. Floriana w Stalowej Woli. Dyrygowała p. Jadwiga Ciba – Powęzka, akompaniował p. Roman Ciba. Warto podkreślić, iż znaczna część chórzystów to także absolwenci szkoły.  

no images were found

Poświęcenie tablicy pamiątkowej szkoły

Po zakończeniu uroczystości w kościele wszyscy zebrani udali się
w pochodzie prowadzonym przez Orkiestrę Dętą Miejskiego Domu Kultury pod batutą p. Mieczysława Parucha pod budynek szkolny. Tam odbyło się odsłonięcie i poświecenie tablicy upamiętniającej Jubileusz 220-lecia istnienia szkoły, ufundowanej przez pana Andrzeja Szlęzaka Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Odsłonięcia dokonali: pan Kazimierz Jackowski – jeden z najstarszych absolwentów „dziewiątki” i Dagmara Adamczyk – przedstawicielka najmłodszych uczniów. Tablicę poświęcił ks. Jan Folcik.

no images were found

Uroczystość w Miejskim Domu Kultury

Spod szkoły uczestnicy udali się udostępnionymi przez MZKS autobusami do Miejskiego Domu Kultury. W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej odbyła się dalsza część obchodów, którą prowadzili: p. Joanna Szarama – nauczyciel szkoły oraz p. Jerzy Bartoszek – przedstawiciel Rady Rodziców.
Uczniowie klas pierwszych i chór szkolny przywitali zgromadzonych piosenką „Gdy dzwoneczek się odezwie”. Następnie hymnem państwowym rozpoczęła się część oficjalna. Pani dyrektor Lucyna Żminda przywitała zaproszonych gości i wygłosiła przemówienie, w którym przypomniała długoletnią chlubną historię szkoły oraz zaakcentowała jej rolę w środowisku lokalnym. Podkreśliła zasługi wszystkich byłych dyrektorów, a obecne na sali panie dyrektor: p. Stanisława Paterek, p. Emilia Balcerzak  i p. Elżbieta Myszka otrzymały kwiaty od uczniów.

Dzień Jubileuszu zbiegający się w czasie z Dniem Komisji Edukacji Narodowej był też wspaniałą okazją do nagrodzenia wyróżniających się w pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Pani Lucyna Żminda wręczyła nagrody dyrektora szkoły: p. Małgorzacie Moskal – wicedyrektor szkoły, p. Izabeli Bernat, p. Anecie Biszczak, p. Bożenie Kiliańskiej, p. Lucynie Kołpie, p. Elżbiecie Korytkowskiej, p. Joannie Luberze, p. Rafałowi Łachowi, p. Renacie Rzeszutek, p. Agnieszce Słapczyńskiej – Stefaniak, p. Małgorzacie Turek, p. Joannie Tabor i p. Katarzynie Wilk – Mozgawa.
Pani dyrektor poinformowała, iż Nagrodę Prezydenta Miasta Stalowej Woli otrzymała p. Anna Głowińska, zaś  Medale za Długoletnią Służbę , złote: p. Wiesława Brzostek, p. Maria Olszewska i p. Aleksander Piekaruś, srebrne – p. Lucyna Kołpa, p. Małgorzata Turek i p. Adam Bednarczyk. Medale te zostały im przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisława Komorowskiego, a wręczone 14 października w Rzeszowie przez Wojewodę Podkarpackiego p. Małgorzatę Chomycz – Śmigielską.

no images were found

Wystąpienia gości

Następnie Rada Rodziców w osobach p. Anny Szymańskiej i p. Leszka Dąbkowskiego na ręce pani dyrektor złożyła wyrazy uznania i najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu oraz Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, których symbolem był wręczony kosz kwiatów.
Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrali zaproszeni goście:
p. Janina Sagatowska – Senator Rzeczpospolitej Polskiej
p. Renata Butryn – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
p. Waldemar Szumny – w imieniu p. Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego
p. Robert Fila – Starosta Stalowowolski
p. Antoni Kłosowski – Przewodniczący Rady Miasta i p. Jacek Czech – Przewodniczący Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stalowej Woli
p. Zofia Igras – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego reprezentująca Podkarpackiego Kuratora Oświaty
brat Jacek Waligóra – Minister Prowincjalny Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
dr Ewa Kosak – rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli
p. Eliza Walicha – przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w naszym mieście
p. Marzena Kardasińska – przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Zawodowej Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność w Stalowej Woli
p. Stanisław Sztaba – prezes Spółdzielni Inwalidów „Zrywpol”
p. Zdzisław Gawęcki – prezes  MiejskiejTelewizji „ STELLA
Do życzeń dołączyli się też Ci, z którymi wiąże nas braterstwo podobnych doświadczeń, zmagań i sukcesów – dyrektorzy stalowowolskich szkół prowadzonych przez miasto, do których dołączył dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 – pan Paweł Ciołkosz oraz p. Halina Wołos – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
Wyrazy uznania złożyli też przedstawiciele Miejskiego Domu Kultury oraz harcerze Stalowowolsko – Rozwadowskiego Związku Drużyn i Harcerek „Tarnina”.
Na koniec części oficjalnej odczytany został okolicznościowy list Minister Edukacji Rzeczpospolitej Polskiej pani Krystyny Szumilas.
Nie sposób streścić całej 220-letniej historii szkoły w ciągu kilku minut. Zebrani obejrzeli więc film, w którym przekazano najistotniejsze informacje. Film powstał dzięki: p. wicedyrektor Małgorzacie Moskal i naszym nauczycielom – autorkom scenariusza p. Renacie Rzeszutek, p. Izabeli Drzymale, z którymi współpracowali: p. Lucyna Żminda, p. Izabela Bernat i p. Jarosław Jabłoński. Zrealizowała go telewizja „Stella”, w oparciu o wspomnienia dawnych uczniów i pracowników szkoły oraz materiały archiwalne. Przy pracy nad scenariuszem i nagraniem pomagał p. Dionizy Garbacz. W konsultacjach historycznych uczestniczył p. Marek Wiatrowicz pracownik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Z ramienia „Stelli” współpracowali ze szkołą: prezes pan Zdzisław Gawęcki i redaktor – p. Justyna Grabowska – absolwentka szkoły.

Część artystyczna

Prowadzący zaprosili do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu obecnych i byłych uczniów naszej szkoły oraz rodziców. Był on prezentowany na tle pięknej dekoracji nawiązującej do twórczości patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Jednym z jej elementów była bowiem lipa czarnoleska wykonana przez pracowników Spółdzielni Inwalidów „Zrywpol”. Ważnym elementem scenografii były opracowane przez pracownika Miejskiego Domu Kultury efekty świetlne, które wprowadzały doniosły nastrój i dopełniały artystyczne prezentacje poszczególnych wykonawców.
Program artystyczny stanowiły fakty, ważne wydarzenia z historii szkoły i regionu oraz prezentacje współczesnego dorobku Jubilatki. Rozpoczął się on akcentem patriotycznym. Ubiegłoroczni absolwenci gimnazjum w pięknych strojach szlacheckich zatańczyli Poloneza, do którego choreografię ułożyła pani Izabela Bernat. Przynależność do naszego regionu podkreślił taniec – „Lasowiak” zatańczony przez dzieci z klasy IV b.
Symbolem wielokulturowych tradycji szkoły był utwór pt. „To świt, to zmrok” zaśpiewany przez panią Małgorzatę Rzepielę mamę absolwentki i pana Piotra Szparę, przy akompaniamencie pani Marty Rachwalskiej – Misztal – absolwentów szkoły z towarzyszeniem chóru szkolnego.
Nawiązując do czasów wojen światowych i działalności szkoły w tym okresie, chór szkolny zaśpiewał utwory: „Pierwsza Kadrowa” i „Serce w plecaku” z akompaniamentem pana Marka Krupy – absolwenta i byłego nauczyciela muzyki. Nie zabrakło też muzyki klasycznej – rondo z sonaty Mozarta zagrały na fortepianie absolwentki szkoły: pani Ewa Ryś i pani Marta Rachwalska – Misztal.
Szkoła to nie tylko mury, ale przede wszystkim ludzie, którzy swoją osobowością i zaangażowaniem w proces edukacji kolejnych pokoleń uczniów, na zawsze pozostawiają swój ślad w pamięci.
Chwilą refleksji i zadumy o pracownikach szkoły, którzy odeszli już do wieczności była recytacja fragmentu trenu XIX Jana Kochanowskiego w wykonaniu absolwentki Patrycji Lewandowskiej. Uzupełnieniem recytacji były pojawiające się na ekranie nazwiska nauczycieli, których już nie ma pośród nasTen niezwykle wzruszający moment zamknął cześć widowiska poświęconego historii szkoły.
Drugą część przedstawienia ukazującą współczesne życie szkoły rozpoczęli uczniowie z klasy II b, którzy w przepięknych strojach zaprezentowali się w pląsie „Wiosna” przygotowanym do muzyki „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego.
Entuzjazm widowni wzbudziły maluchy z oddziału przedszkolnego swoim ekspresyjnym wykonaniem piosenki „My jesteśmy krasnoludki”. 
Sportową stronę szkoły zaprezentowały dziewczęta z klas I – IV, które wykonały skomplikowane i efektowne układy piramid wieloosobowych.
Nie zabrakło też egzotyki – uczestnicy kółka tanecznego z klas I – III wystąpili w tańcu hiszpańskim, a klasy czwarte – w tańcu kowbojskim, ciepło przyjętym przez publiczność. Atrakcyjności tym występom dodały stylowe spódnice i bluzeczki tancerek oraz stroje rodem z „Dzikiego Zachodu”.
Podsumowaniem łączącym bogatą przeszłość szkoły z nowoczesną teraźniejszością była deklamacja wiersza Adama Asnyka „Do młodych” przez ucznia gimnazjum – Adriana Bartoszka.
Finał uroczystości w Miejskim Domu Kultury stanowiło wspólne wykonanie przez wszystkich artystów, nauczycieli oraz publiczność piosenki pt. „Nasza Dziewiątka”. Utwór skomponowany i napisany przez p. Emilię Balcerzak i uczniów z okazji poprzedniego jubileuszu, o nowe zwrotki wzbogaciła p. Joanna Lubera. Występy wzbudziły aplauz publiczności zgromadzonej w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. W swoich opiniach goście podkreślali, iż cała uroczystość została przygotowana w sposób profesjonalny i akcentowała ważne wydarzenia z życia szkoły. Cechował ją niezwykły rozmach, a niektóre jej elementy zachwycały dostojeństwem, inne zaś humorem. Odżyły dawne wspomnienia ze szkolnej ławy, a niejednej osobie zakręciła się w oku łza wzruszenia. Dostrzeżono, że szkoła wspiera i rozwija różne talenty swoich wychowanków.

Spotkanie  w szkole

Następnie społeczność uczniowska i goście udali się do szkoły na dalszą część uroczystości. W sali gimnastycznej mieli możliwość obejrzenia wystaw zdjęć ukazujących m.in. uroczystości, wycieczki szkolne, działalność kółek zainteresowań oraz różne wydarzenia z życia szkoły na przestrzeni wielu lat. Byli uczniowie mogli odnaleźć swoje nazwiska na spisach absolwentów oraz przypomnieć sobie nazwiska dyrektorów i nauczycieli, oglądając galerię zdjęć.
Z sentymentem obejrzeli wystrój odtworzonego gabinetu dyrektora oraz sali lekcyjnej. Dzieci mogły ubrać się w dawne fartuszki szkolne, posiedzieć w starych ławkach i zrobić sobie zdjęcia. Dla gości została udostępniona Kronika Obchodów Jubileuszowych, w której mogli wpisywać swoje wspomnienia ze szkolnych lat oraz wrażenia z Obchodów 220-lecia. Niektóre zabytkowe sprzęty szkolne udostępniła nam Izba Regionalna z Antoniowa, dzięki uprzejmości p. Teresy Lachowskiej dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Antoniowie, a część pochodziła ze zbiorów prywatnych.
Chętni mogli zakupić książkę o dawnej i obecnej historii szkoły autorstwa p. Joanny Szaramy i p. Joanny Lubery oraz poruszający tę tematykę film. Zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się też wystawa dokumentów szkolnych, gdzie można było zobaczyć świadectwa, dyplomy, arkusze ocen. Niektóre z pamiątek pochodziły nawet z końca XIX wieku. Przeglądając kroniki szkolne, niektórzy odnaleźli na zdjęciach czy wśród informacji o życiu szkoły nie tylko siebie, ale też swoich rodziców czy dziadków, a nawet pradziadków. Prezentowana była między innymi najstarsza kronika szkoły, założona w roku 1895 przez ówczesnego kierownika p. Józefa Leszczyńskiego. 

no images were found

 

Szkoła stworzyła możliwość, by część gości w towarzystwie uczniów udała się na cmentarz w Rozwadowie, aby pomodlić się przy grobach zmarłych dyrektorów, nauczycieli i byłych uczniów szkoły. Warto wspomnieć, że społeczność szkolna pamięta i systematycznie odwiedza miejsca wiecznego spoczynku dawnych pracowników szkoły.Uczestnikom Jubileuszu została zapewniona nie tylko strawa dla ducha, ale również i dla ciała. Z pomocą nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przygotowano poczęstunek w formie stołu szwedzkiego. Racząc się przysmakami (ciastami przygotowanymi przez rodziców naszych uczniów) w kawiarence, goście oddawali się wspomnieniom ze spotkanymi po latach koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy.
Pani Anna Głowińska – nauczyciel języka angielskiego, przygotowała prezentację multimedialną „Szkoła w mediach” ukazującą osiągnięcia placówki oraz wycinki prasowe na temat „dziewiątki”.
Absolwenci mieli też możliwość zwiedzenia budynku szkolnego oraz , zajrzenia do klas, w których kiedyś pobierali naukę. Odbyły się spotkania z najstarszymi emerytowanymi nauczycielami.
Warto podkreślić, że na Obchody Jubileuszowe przybyli z różnych zakątków Polski, a nawet z zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych. Była to dla nich piękna podróż sentymentalna.
Przedstawiciele mediów śledzili przebieg całej uroczystości i zamieścili relacje w lokalnej prasie, radiu i telewizji, podkreślając, iż był to Jubileusz najstarszej szkoły w województwie podkarpackim.W poniedziałek 14 października wystawy były w dalszym ciągu  udostępnione dla zwiedzających i cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko byłych uczniów, ale także okolicznych mieszkańców. Część osób obecnych na uroczystościach Jubileuszowych przyszła jeszcze raz w poniedziałek, aby ponownie obejrzeć wystawy i w ciszy przywołać obraz dzieciństwa związanego z naszą szkołą.
Ta niezwykła uroczystość dostarczyła osobom w niej uczestniczącym wielu niezapomnianych przeżyć i pozostawiła po sobie miłe wspomnienia. Stało się tak dzięki ciężkiej pracy wszystkich nauczycieli, dzieci i młodzieży, którzy włożyli wkład w jej przygotowanie. Jednak nie doszłaby do skutku, gdyby nie ogromne zaangażowanie pani dyrektor Lucyny Żmindy, która partycypowała we wszystkich działaniach związanych z Jubileuszem, pozyskiwała sponsorów i czuwała nad odpowiednią rangą całego przedsięwzięcia, pani Małgorzaty Moskal, koordynatorów działających nad sprawną działalnością poszczególnych zespołów: pani Izabeli Bernat i Elżbiety Korytkowskiej i wspaniałych pracowników „dziewiątki”, życzliwych rodziców, utalentowanych i niezwykłych uczniów oraz szerokiego grona przyjaciół szkoły, którym serdecznie dziękujemy.