Aktualności

W ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej ukierunkowanej na przeciwdziałania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Podkarpacia, Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wdrożyli do realizacji po raz kolejny wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2016”. Konkurs trwał od 15 czerwca do 7 października.

        Do półfinału zakwalifikowało się 236 prac, które wcześniej przeszły przez etap powiatowy. Dnia 7 grudnia w Refektarzu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie odbył się finał X edycji tegoż konkursu. Podczas uroczystego finału laureatom i wyróżnionym w wojewódzkim etapie zostały wręczone nagrody i dyplomy. Naszą szkołę reprezentowała praca Dagmary Adamczyk z klasy Va, która w kategorii wiekowej 10-12 lat otrzymała III miejsce. Ponadto Dagmara jako jedyna z finalistów otrzymała dodatkową nagrodę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, za wieloaspektowość pracy w dziedzinie zagrożeń. W finale zostało łącznie nagrodzonych i wyróżnionych 15 prac z całego Podkarpacia.

        W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyli, a także wręczali nagrody, dyplomy i podziękowania Dyrektor Muzeum Regionalnego w Rzeszowie Bogdan Kaczmar, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Sowa. W spotkaniu wziął także udział Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie Zenobiusz Kajda, oraz Danuta Bernacka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Poziom prac był bardzo wysoki. Opiekunem pracy Dagmary była pani Jolanta Kawa.