Aktualności

8 marca gościliśmy w naszej szkole kandydatów na uczniów pierwszej klasy oraz oddziału przedszkolnego. Dzieci wzięły udział w zajęciach w pracowni komputerowej, gdzie układały puzzle, wykonywały proste obliczenia matematyczne i kolorowały rysunki na tablicy multimedialnej. W pracowni biologicznej obejrzały pokaz doświadczeń przyrodniczych, fizycznych i chemicznych „Świat eksperymentów” zademonstrowanych przez uczniów klas IIIb, VIb i I klas gimnazjum. Na sali gimnastycznej próbowały swoich sił w konkurencjach sportowych, m.in. na torze przeszkód oraz w rzutach piłką do bramki. W świetlicy szkolnej uczestniczyły w zajęciach „Tęczowa kraina”. Rozwiązywały tam zagadki, odpowiadały na pytania dotyczące tęczy, układały puzzle i kolory tęczy w poprawnej kolejności oraz doskonale wywiązały się z ćwiczeń sprawnościowych i zadania z chustą animacyjną. Zwieńczeniem tych zajęć było wykonanie tęczowego cudaczka z wcześniej przygotowanych elementów, którego każde z dzieci zabrało do domu. Wielką atrakcją okazały się też zabawy z muzyką. „Orkiestra kandydatów na uczniów”, grając na różnych instrumentach, wykonała „Marsza Radetzkiego” J. Straussa oraz taniec „Siedem skoków”.

Zajęcia pomogły przyszłym uczniom i przedszkolakom oraz ich rodzicom zapoznać się ze szkołą. Przebiegały w atmosferze radości, przyjaźni i zaufania, dlatego bardzo podobały się dzieciom, a rodzicom przybliżyły formy pracy z uczniami.

W zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych zaangażowali się przede wszystkim nauczyciele nauczania zintegrowanego, muzyki, biologii, chemii, informatyki, matematyki, wychowania fizycznego oraz wychowawcy świetlicy.