Aktualności

5 maja troje uczniów naszej szkoły podstawowej z klas Va i Vb wzięło udział w II etapie Międzynarodowego Konkursu QuizSpotter mającego upamiętnić 1050 rocznicę Chrztu Polski. Reprezentacja została wyłoniona we wstępnym etapie, który odbył się kilka dni wcześniej w szkole. Konkurs miał miejsce w auli KUL-u w Stalowej Woli. W rywalizacji brały udział wszystkie szkoły podstawowe z naszego miasta. Forma konkursu była nietypowa. Uczniowie odpowiadali na pytania w formie elektronicznej na tabletach dostarczonych przez organizatora konkursu. Liczyła się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale też czas jej udzielania. Program komputerowy sprawdzał prawidłowość odpowiedzi i zliczał czas, w jakim poszczególni członkowie drużyn wykonali zadanie. Każdy z uczestników zdobywał punkty dla drużyny i równocześnie wyświetlał się też jego indywidualny wynik. Nasi uczniowie: Dominika Paterek, Grzegorz Głogowski i Mateusz Turański zajęli IV miejsce.