03.09.2018Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
19.09.2018Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 oraz oddziału przedszkolnego
17.10.2018 (środa)Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
14.11.2018 (środa)Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9
12.12.2018 (środa)Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
23 - 31.12.2018Zimowa przerwa świąteczna
16.01.2019Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
06.02.2019Zebrania z rodzicami oddziału przedszkolnego oraz z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 – przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej
11.02.2019 - 24.02.2019Ferie zimowe
20.03.2019 (środa)Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
10.11.12.04.2019
(środa, czwartek, piątek)
Egzaminy gimnazjalne dla uczniów klasy trzeciej
15.16.17.04.2019
(poniedziałek, wtorek, środa)
Egzaminy ósmoklasisty
18.04 - 23.04.2019Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2019 (środa)Zebrania z rodzicami - ODWOŁANE
15.05.2019 (środa)Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9
5.06.2019 (środa)Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
22.06 - 31.08.2019Ferie letnie
Dni wolne od zajęć edukacyjnych i wychowawczych:
• 1.11.2018 /czwartek/ – Wszystkich Świętych
• 1.01.2019 /wtorek/ - Nowy Rok
• 1.05.2019 /środa/ Święto Pracy,
• 3.05.2019 /piątek/ – Święto Konstytucji 3-go Maja,
• 20.06.2019 /czwartek/ – Boże Ciało
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
• 2.11.2018 /piątek/
• 15-17.04.2019 /poniedziałek, wtorek, środa/ - egzamin ósmoklasisty
• 2.05.2019 /czwartek/