Aktualności

W dniach 11.05 – 13.05.2016 r. klasa II a PSP 9 pod opieką p. M. Turek, p. W. Brzostek oraz p. A. Furtak brała udział w obozie sportowym w Janowie Lubelskim. Uczniowie uczestniczyli  w różnego rodzaju zajęciach ruchowych, które miały na celu:

Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, właściwości kondycyjnych i koordynacyjnych uczniów.
Doskonalenie różnorodnych form ruch.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nauczanie i doskonalenie umiejętności ruchowych.
Pogłębianie wiedzy o kulturze fizycznej, bezpieczeństwie i kulturze zachowania się podczas różnych form aktywności ruchowej.
Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
Pokonywanie własnych barier psychicznych podczas wykonywania różnych ćwiczeń.

Uczniowie brali udział w olimpiadzie sportowej, w zajęciach w parku linowym, grach i zabawach integracyjnych, sprawnościowych, rozgrywkach w piłkę nożną oraz odbyli marsz ścieżką przyrodniczą, podczas którego mogli zapoznać się z walorami przyrodniczymi Lasów Janowskich. Niezwykłym przeżyciem była dla nich nauka jazdy konnej, jak również rywalizacja w „dmuchańcach” – Mega Piłkarzyki i Bungee Land. Uczniowie mogli wykazać się również w „szkole przetrwania” – budując szałasy i wykazując się wiedzą z zakresu przetrwania w trudnych warunkach leśnych. Niezwykłą odwagą wykazali się drugoklasiści uczestnicząc w wyprawie samochodami terenowymi po błotnistych i piaszczystych bezdrożach leśnych.