Aktualności

Listopad to czas zadumy i wspomnień o tych, którzy odeszli.

8 listopada uczniowie klasy VIa z wychowawczynią p. Izabelą Drzymałą, a 9 listopada – klasy VIb z p. Elżbietą Korytkowską odwiedzili Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie. Pod opieką przewodnika p. Marka Wiatrowicza zwiedzili krypty rozwadowskiego Klasztoru Ojców Kapucynów. Pan Wiatrowicz jest osobą posiadającą dużą wiedzę historyczną i znającą barwne opowieści z dziejów klasztoru.  Na początku zapoznał uczestników wycieczki z historią budynków klasztornych i postacią ich fundatora – księcia Jerzego Lubomirskiego. Po krótkim wstępie klasa udała się do podziemi klasztoru, gdzie znajdują się krypty – miejsce spoczynku przedstawicieli kilku pokoleń książęcego rodu Lubomirskich. Na koniec uczniowie udali się na cmentarz parafialny w Rozwadowie założony w 1785 roku. Mieli tam możliwość odwiedzenia XIX-wiecznych grobów, a także obelisku ku czci powstańców styczniowych z 1863 roku.

Warto pokazywać młodym ludziom miejsca pamięci i zabytki historyczne, aby znali przeszłość swojej małej ojczyzny oraz swojego kraju i byli z niej dumni.