Aktualności

W styczniu p. Agnieszka Słapczyńska – Stefaniak zorganizowała w bibliotece szkolnej Konkurs Ładnego Pisania dla uczniów klas III – VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Uczestnicy pisali odręcznie dowolną techniką na gładkim białym papierze tekst zawierający co najmniej 8 wersów, pochodzący z utworu Henryka Sienkiewicza. Prace mogły zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki. Celem konkursu oprócz motywowania do pracy nad własnym charakterem pisma, było propagowanie twórczości wybitnego pisarza w 170 rocznicę jego urodzin.
I miejsce zajęły Dagmara Adamczyk z klasy IV a i Maria Chmielowiec z klasy III b.