Aktualności

Koszt obiadów w lutym wynosi 60 zł.

W związku ze zmianą organizacji płatności za obiady prosimy rodziców o terminowe dokonywanie wpłat na konto szkoły nie wcześniej niż  1-wszego dnia miesiąca i nie później niż 5-tego dnia miesiąca. Nie można dokonywać wpłat za kilka miesięcy!

Bloczek wraz z kwotą płatności za dany miesiąc (polecenie przelewu) będzie do odebrania w świetlicy szkolnej. Kwota płatności będzie pomniejszona o ewentualne nieobecności w poprzednim miesiącu po okazaniu niewykorzystanego bloczka. Szczegółowych informacji udziela pani Aneta Biszczak.