Aktualności

W dniu 1czerwca pod nadzorem p. Małgorzaty Turek odbyła się w klasie IIa szkoły podstawowej lekcja otwarta z zajęć sportowych. Jest to klasa realizująca program oddziału sportowego o profilu gimnastyki sportowej. Uczniowie swoją sprawność fizyczną zaprezentowali głównie swoim rodzicom na gimnastycznym obwodzie stacyjnym, na którym musieli pokonać wielozadaniowy tor przeszkód, gdzie wykazywali się gibkością, zręcznością, skocznością, zwinnością oraz przezwyciężali  lęk wysokości podczas przejść na przyrządach ponad ziemią. Uczniowie w dniu swojego święta pokazali, iż nie tylko są sprawni, ale również zdyscyplinowani, dlatego w nagrodę dostali słodki upominek.