Tematy dni: Piramida zdrowia; Ubieram się odpowiednio do pogody;
Ruch to zdrowie; Olimpiada sportowa; U lekarza.

Drodzy Rodzice,
w minionym tygodniu zajmowaliśmy się zdrowiem: dowiedzieliśmy się, co powinniśmy jeść, by mieć
dużo siły i energii, i jak się ubierać, żeby nie zachorować. Poznaliśmy różne dyscypliny sportowe,
nazywaliśmy sportowców, którzy je uprawiają, dowiedzieliśmy się też, co to jest olimpiada sportowa
i co oznaczają olimpijskie koła.
Rozpoznawaliśmy różne gabinety lekarskie oraz narzędzia niezbędne w pracy lekarzy różnych specjalności,
na przykład pediatry, stomatologa, laryngologa. Dużo czasu poświęciliśmy na zabawy ruchowe,
bo ruch to zdrowie: biegaliśmy, skakaliśmy, rzucaliśmy woreczkami do celu.
Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.
-Wspólne aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, np. podczas wycieczki pieszej lub rowerowej,
granie w piłkę, jazda na rolkach, hulajnodze.
-Rozmowa na temat różnych dyscyplin sportowych, znanych sportowców, wspólne oglądanie relacji
z rozgrywek.
-Zabawy w klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę, np. piłki, czapki, buty itp.
-Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

                                                                                              Wychowawcy

Tematy dni: Warzywa; Owoce; Zdrowe warzywa i owoce

Drodzy Rodzice,
w minionym tygodniu zajmowaliśmy się warzywami i owocami. Rozpoznawaliśmy różne rodzaje owoców
i warzyw, nazywaliśmy je, poznawaliśmy ich smaki i zapachy. Dowiedzieliśmy się, gdzie rosną
różne owoce i warzywa, a także dlaczego ich jedzenie jest tak ważne dla naszego zdrowia.
Przeliczaliśmy podane warzywa, dokładaliśmy je lub odkładaliśmy je tak, by otrzymać podaną liczbę
warzyw.
Poznaliśmy literę o jak owoce lub Ola. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę o na początku, w środku i na
końcu podawanych wyrazów. Podejmowaliśmy próby odszukania liter o, O w podanych wyrazach
i zdaniach.
Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.
-Wspólne przygotowywanie posiłków, przeliczanie warzyw, owoców i innych produktów.
-Zachęcanie dziecka do próbowania smaku różnych owoców i warzyw, a także do nazywania ich
cech – wielkości, kształtu, koloru i smaku.
-Zabawy w wysłuchiwanie głoski o w podanych wyrazach.
-Zabawy w wyszukiwanie litery o w podanych wyrazach i zdaniach.
-Zabawy w szukanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się głoską
o (lub zawierają głoskę o).
-Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

                                                                                                Wychowawcy

Tematy dni:  Moje ciało; Moje zmysły; Higiena; Na pomoc!; Dbamy o środowisko

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu poznawaliśmy swoje ciało i zmysły. Nazywaliśmy części ciała, określaliśmy, kto wygląda podobnie do nas. Odkrywaliśmy zmysły dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu w zabawach badawczych. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób należy dbać o higienę. Poznaliśmy numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia i policji oraz numer alarmowy 112, ustaliliśmy też, w jakich sytuacjach należy wzywać pomoc. Byli u nas z wizytą przedstawiciele policji i uczyli nas jak dbać o własne bezpieczeństwo na drodze. Uczyliśmy się segregować śmieci, by nasza planeta była czysta.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

– Rozmowa na temat swojego ciała, różnic w wyglądzie ciała różnych ludzi – wysokości, długości włosów, koloru oczu itp. –

-Wspieranie dziecka w samodzielnym dbaniu o higienę.

-Zabawy w klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę – np. segregowanie odpadów.

– Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

                                                                                                     Wychowawcy

Tematy dni:  Mój dom; Mieszkam w mieście; Mieszkam na wsi;  Bezpiecznie do przedszkola; Na ulicy.

Drodzy Rodzice!

 W minionym tygodniu poznawaliśmy swoją miejscowość. Omawialiśmy różne rodzaje domów , uczyliśmy się podawać swój adres zamieszkania. Rozmawialiśmy o tym, czym różni się miasto od wsi, a w czym te miejsca są do siebie podobne, oraz o tym, jak można spędzać czas w mieście, a jak na wsi. Pozna- liśmy zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Nauczyliśmy się śpiewać Piosenkę sygnalizatora. Przeliczaliśmy wskazane elementy, określaliśmy kierunki: nad, pod, obok, za, przed, w lewo, w prawo. Uważnie słuchaliśmy odgłosów ulicy i określaliśmy, co mogło wydawać taki dźwięk.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

  • Rozmowa na temat miejsca zamieszkania – gdzie mieszkamy, jaki jest nasz adres zamieszkania, co ciekawego można robić lub zobaczyć w okolicy.
  • Spacer po okolicy, zwrócenie uwagi na bezpieczne przechodzenie przez ulicę.
  • Zabawa w nasłuchiwanie odgłosów i określanie, co mogło je wydawać.
  • Zabawy w określanie kierunków i miejsc w przestrzeni – ćwiczenie pojęć: nad, pod, obok, za, przed, w lewo, w prawo. Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

                                                                                                               Wychowawcy

Tematy dni:  W moim przedszkolu; Dzień w przedszkolu;  Przedszkolny savoir-vivre; Pomagamy sobie

Drodzy Rodzice !

 Miniony tydzień upłynął nam  na poznawaniu przedszkola i siebie nawzajem. Odwiedziliśmy wszystkie przedszkolne pomieszczenia, poznaliśmy osoby, które pracują w przedszkolu. Wspólnie tworzyliśmy Kodeks Super przedszkolaka – ustalaliśmy zasady, jakie powinny obowiązywać w grupie przyjaciół, by wszyscy czuli się tu dobrze. Poznawaliśmy rytm dnia, dzięki któremu czas spędzony w przedszkolu będzie bardziej zaplanowany. Poznaliśmy kilka zabaw integracyjnych, dzięki którym mogliśmy się lepiej poznać. Nauczyliśmy się pierwszej piosenki.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

  • Rozmowa na temat radości i obaw dziecka wynikających z pójścia do przedszkola.
  • Rozmowa na temat zasad zachowania – dlaczego warto zachowywać się w dany sposób, dlaczego nie należy zachowywać się w dany sposób.
  • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.
  • Przytulanie, wspieranie, pozytywne nastawianie dziecka do nowej sytuacji – warto zadbać o po czucie bezpieczeństwa dziecka.

                                                                                                                        Wychowawcy