Aktualności

4 grudnia naszych uczniów odwiedził Święty Mikołaj. Spotkał się z dziećmi klas I – III szkoły podstawowej, obdarował ich symbolicznie słodyczami i pozował do zdjęć. Najmłodsi zaś odwdzięczyli mu się wierszami i piosenkami. Spotkanie z Mikołajem zorganizował Samorząd Uczniowski. Uczniowie tego dnia wręczali wcześniej wylosowanym koleżankom i kolegom upominki, nieraz własnoręcznie wykonane. 7 grudnia wszyscy wysłuchali audycji przygotowanej przez Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej i gimnazjum. Składały się na nią wywiady z nauczycielami: p. Rafałem Łachem, p. Adamem Bednarczykiem, p. Małgorzata Kochan, p. Ireną Guściorą, p. Jarosławem Jabłońskim, p. Lucyną Kołpą i p. Anetą Biszczak. Rozmowy te dotyczyły tematyki mikołajkowej i związanych z nią wspomnień z dzieciństwa. Nie zabrakło też zagadek i zabawy w skojarzenia. Zorganizowano też konkurs dla nauczycieli polegający na rozpoznaniu tytułów i autorów piosenek. Uczniowie klas IV – VI oraz gimnazjum wzięli udział w konkursie na spostrzegawczość i uważne słuchanie wywiadów, w którym zwyciężyła Julia Wargala z klasy IIIa. Gimnazjaliści, którzy przebrali się mikołajkowo byli zwolnieni z odpowiedzi na lekcjach. Były to niezapomniane dni, które przyniosły wszystkim wiele radości nie tylko z otrzymanych prezentów, ale też satysfakcję płynącą z obdarowywania innych.