Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły mgr Lucyna Żminda
Wicedyrektor Szkoły mgr Małgorzata Moskal

 

Kadra Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9

Język polski

mgr Maria Olszewska
mgr Elżbieta Łuszczak
mgr Barbara Tyrała – Klimczak
mgr Joanna Lubera
mgr Małgorzata Szczoczarz

Historia

mgr Jarosław Jabłoński
mgr Joanna Szarama

Matematyka

mgr Izabela Drzymała
mgr Anna Kawalec
mgr Wiesława Bednarzewska

Fizyka

mgr Rafał Łach

WOS

mgr Jarosław Jabłoński

Przyroda, Biologia

mgr Anna Dymowska
mgr Renata Rzeszutek

Chemia

mgr Ewa Brzozowska

Geografia

mgr Dorota Pikuła

Język niemiecki

mgr Katarzyna Dąbrowska

Język angielski

mgr Joanna Szarama
mgr Anna Głowińska
mgr Marta Woszczyna
mgr Anna Rybak
mgr Bożena Kiliańska

Informatyka, Technika (Zajęcia techniczne)

mgr Rafał Łach
mgr Elżbieta Korytkowska
mgr Jabłoński Jarosław

Muzyka, Zajęcia artystyczne mgr Dorota Bednarz
Plastyka, Zajęcia artystyczne mgr Katarzyna Bałdos – Mucha

Wychowanie fizyczne

mgr Adam Bednarczyk
mgr Izabela Bernat
mgr Małgorzata Turek
mgr Elżbieta Korytkowska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Wiesława Brzostek
mgr Małgorzata Rzepiela
mgr Renata Rzeszutek
mgr Lucyna Kołpa
mgr Beata Kudelska
mgr Marzena Rząd
mgr Bożena Kiliańska

Religia

mgr Małgorzata Kochan
ks.mgr Piotr Grabowski

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jarosław Jabłoński

Pedagog szkolny

 

 

Psycholog szkolny 

 

mgr Wiesława Dubiel
mgr Cecylia Błażejowska

 

 mgr Jadwiga Mroczek 

 

Świetlica szkolna

mgr Aneta Biszczak
mgr Anna Furtak
mgr Barbara Tyrała – Klimczak
mgr Małgorzata Turek
mgr Małgorzata Moskal

mgr Katarzyna Bałdos – Mucha

Logopeda

mgr Jolanta Adamska

Biblioteka

mgr Agnieszka Słapczyńska-Stefaniak