PLAN PRACY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ                             

PONIEDZIAŁEK

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

6.30-8.00

B. TYRAŁA-KLIMCZAK

 

8.00-15.00

A. BISZCZAK

 

13.00 – 14.00

M.MOSKAL

 

11.00 – 13.10

K. BAłDOS-MUCHA

 

12.15-16.00

A.FURTAK

 

 

6.30- 11.00

G. SZCZOCZARZ

 

9.00- 12.00

M.MOSKAL

 

9.30-14.20

B. TYRAŁA-KLIMCZAK

 

11.00-16.00

A. BISZCZAK

 

 

 

6.30 – 8.20

11.00-15.00-basen

K. BAłDOS- MUCHA

 

8.20-14.00

B.TYRAŁA-KLIMCZAK

 

11.00- 15.00 – basen

E.BRZOZOWSKA

 

11.00- 15.00 – basen

I.BERNAT

 

11.00-15.00

A. BISZCZAK

 

11.15-16.00

A. FURTAK

 

6.30- 11.00

12.15-14.15

B.TYRAŁA-KLIMCZAK

 

9.00- 12.00

M.MOSKAL

 

8.30 – 12.15

G. SZCZOCZARZ

 

11.00-16.00

A. BISZCZAK

 

 

6.30- 9.15

G. SZCZOCZARZ

 

9.00-14.00

A. BISZCZAK

 

11.15-15.45

A.FURTAK

 

13.30 – 16.00

B.TYRAŁA-KLIMCZAK

 

13.00- 15.00 – basen

E.BRZOZOWSKA

 

13.00-15.00 basen

K. BAłDOS-MUCHA

 

Obowiązuje od 13.11.2018r.