Aktualności

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

Uroczyste zakończenie roku to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski.

18 czerwca odbyła się akademia, w czasie której pożegnaliśmy najstarsze roczniki w naszej szkole – klasy ósme oraz trzecie gimnazjum. W trakcie uroczystości pani wicedyrektor Małgorzata Moskal wygłosiła okolicznościowe przemówienie i wręczyła dyplomy uczniom, którzy otrzymali wysokie wyniki w nauce  i zachowaniu oraz wykazali się działalnością na rzecz szkoły. Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów, którzy uzyskali na świadectwie wysoką średnią, a podziękowania – rodzice angażujący się w życie szkoły. Uczennica klasy 3a gimnazjum Natalia Zychowicz otrzymała nagrodę pieniężną ufundowaną przez sponsora za najwyższą średnią w gimnazjum. Wszyscy absolwenci zapisali się w Księdze Absolwenta, a najlepsi z najlepszych  – w Złotej Księdze. W czasie apelu miała również miejsce uroczystość przekazania sztandaru klasom siódmym przez przedstawicieli pocztu sztandarowego klas ósmych.