PROGRAM  „BIEG PO ZDROWIE”

       Nasza szkoła od dłuższego czasu współpracuje ze  Stalowowolską  Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.  Od wielu lat realizowane są  programy o tematyce zdrowotnej :  program „Trzymaj formę”  oraz „Bieg po zdrowie”. W ramach działań dotyczących tych programów odbywa się wiele zajęć  poświęconych problematyce zdrowia. Są to:  lekcje, warsztaty , projekty edukacyjne.

             Program „Bieg po zdrowie” dotyczy problematyki antynikotynowej i przeznaczony jest dla klas IV . W roku szkolnym 2016/17 programem objęta była klasa 4 a (wychowawca p. Jarosław Jabłoński). W roku szkolnym 2017/18 program „Bieg po zdrowie był realizowany w klasie 4 b (wychowawca  p. Anna  Dymowska).  Zajęcia w ramach programu odbywały się w formie sześciu godzinnych zajęć warsztatowych i prowadzone były przez nauczyciela biologii p. Annę Dymowską.  Uczniowie biorący udział w tych zajęciach mogli poszerzyć swoje wiadomości dotyczące wpływu palenia papierosów na zdrowie człowieka oraz poznać sposoby asertywnego zachowania się w sytuacjach namawiania ich do palenia papierosów. Uczniowie mając do dyspozycji atrakcyjne pomoce w postaci zeszytu ćwiczeń i plakatów, chętnie angażowali się w wykonywanie zadań i ćwiczeń. W realizację programu mogli zaangażować się również rodzice,  pomagając uczniom w wypełnianiu poszczególnych zadań w zeszycie ćwiczeń oraz wypowiadając się poprzez udzielanie wywiadów i wypełnianie ankiet.