Aktualności

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w projekcie przeznaczonym dla szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego „Chrońmy młodość w sieci”. We wrześniu nauczyciele: p. Małgorzata Turek i p. Anna Furtak uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Nowoczesna profilaktyka wobec zagrożeń dla młodzieży płynących z sieci” w Czyżowie Szlacheckim. W październiku liderzy z gimnazjum pojechali do Lubeni na trzydniowe warsztaty „Rola lidera młodzieżowego w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom rówieśników w środowisku cyfrowym”. Następnie wraz z nauczycielami brali udział w warsztacie zadaniowym „Współpraca – to się opłaca” w Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli, gdzie przygotowywali scenariusze zajęć profilaktyczno – edukacyjnych w klasach. Przeszkoleni liderzy wspierani przez nauczycieli zrealizowali w listopadzie zajęcia dla wszystkich klas naszego gimnazjum. Ich tematyka była związana z bezpieczeństwem w sieci: „Nie bądź rybą, nie daj się złapać w sieć” i „Cyberprzemoc wokół nas”. 9 grudnia odbyło się szkolenie dla nauczycieli -wychowawców naszej szkoły. Objęło ono tematykę bezpośrednio związaną z zagrożeniami dla młodzieży wynikającymi z korzystania z Internetu (cyberprzemoc, niebezpieczne treści, niebezpieczne kontakty, cyberprzestępstwa, uzależnienie od Internetu i gier komputerowych), możliwości uzyskania i udzielania pomocy w sytuacji pojawiającej się cyberprzemocy, odpowiedzialności prawnej oraz korzyści płynących z budowania szkolnych systemów zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc. Podczas szkolenia rada pedagogiczna otrzymała też do konsultacji szkolne systemy zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc zaproponowane przez młodzież.
Podczas wywiadówek odbyły się prelekcje dla rodziców i opiekunów uczniów wygłoszone przez ekspertów z policji.
2 grudnia liderzy wraz z opiekunami wzięli udział w Wojewódzkiej Konferencji „Chrońmy młodość w sieci” w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli poruszającej tematykę bezpieczeństwa młodzieży w korzystaniu z tzw. „nowych mediów”.
Liderzy młodzieżowi w naszym gimnazjum to uczennice klasy IIIa: Sara Kotwica, Sandra Żołdak, Sandra Majewska, Julia Wargala, Katarzyna Dąbkowska, Patrycja Rębisz i Paulina Kania.