Aktualności

1. Projekt dotyczy uczniów klas: Ia, Ib, IIIa, IIIb i jest do realizowania w grupach 3-5 osobowych

2. Termin prezentacji: luty 2017 roku

3. Forma prezentacji: występ w szkole

4. Etapy przygotowania prezentacji:

Skompletowanie grupy projektowej

Wybranie fragmentu powieści spośród podanych ( min. 4 strony):

 • Ślubowanie Zbyszka ( rozdz. 2, tom 1)
 • Rozmowa Maćka i Zbyszka z Powałą (rozdz. 4, tom 1)
 • Oskarżenie Zbyszka przez Lichtensteina (rozdz. 5, tom 1)
 • Rozmowa Maćka ze Zbyszkiem w więzieniu (rozdz. 6, tom 1)
 • Egzekucja Zbyszka (rozdz. 6, tom 1)
 • Zbyszko w Zgorzelicach (rozdz. 11, tom 1)
 • Zbyszko z Jagienką na polowaniu na bobry (rozdz. 14, tom 1)
 • Spotkanie z Sanderusem (rozdz. 19, tom 1)
 • Ślub Zbyszka i Danusi (rozdz. 26, tom 1)
 • Odkopanie spod śniegu Juranda (rozdz. 27, tom 1)
 • Jurand w Szczytnie (rozdz. 1, tom 2)
 • Rozpoznanie okaleczonego Juranda (rozdz. 11, tom 2)
 • W Spychowie (rozdz.12, tom 2)
 • Rozmowa Jagienki z Jurandem (rozdz. 14, tom 2)
 • Informacje Sanderusa o Danusi (rozdz. 21, tom 2)
 • Zygfryd przed Jurandem (rozdz. 25, tom 2)
 • Śmierć Danusi 9rozdz. 27, tom 2)

Przydzielenie ról członkom grupy z uwzględnieniem roli narratora

Przygotowanie pięknego czytania przydzielonego tekstu z odpowiednią interpretacją

Przygotowanie kostiumów i rekwizytów

Przygotowanie scenki ilustrującej czytany tekst

5. Na każdym etapie realizowanego projektu uczniowie zobowiązani są konsultować się z p. J. Luberą lub p. E. Łuszczak, aby pytać o to, czego nie wiedzą lub prosić o pomoc, jeśli czegoś nie potrafią

6. Projekt będzie oceniany według następujących kryteriów:

Bezbłędne czytanie tekstu z odpowiednią interpretacją ( 0 – 6 p.)

Interesujący pomysł inscenizacyjny ( 0 – 6 p.)

Kreatywność w doborze kostiumów i rekwizytów (0 – 6 p.)

            18 – 17 punktów – ocena celująca

            16 – 15 punktów – ocena bardzo dobra

            14 – 13 punktów – ocena dobra

            12 – 9 punktów – ocena dostateczna

             8 – 5 punktów – ocena dopuszczająca