Aktualności

 W lutym 2017 odbyło się spotkanie rodziców naszych gimnazjalistów z doradca zawodowym panią  Honoratą Winiarczyk –  pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli. Celem spotkania było uwrażliwienie rodziców na potrzebę towarzyszenia dzieciom w podejmowaniu decyzji o  wyborze dalszej drogi kształcenia i zawodu.

W lutym 2017. odbyło się spotkanie uczniów klas III gimnazjum  z przedstawicielem Centrum Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli,- Panem Piotrem Tietze. Uczniowie mieli  możliwość uczestniczenia w lekcji pokazowej z prezentacja sprzętu wykorzystywanego podczas nauki w CEZ.

W lutym 2017. odbyło się spotkanie uczniów klas III gimnazjum  z przedstawicielami  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  w Stalowej Woli,. Zaprezentowano ofertę szkoły oraz uczniowie zostali zaproszeniu do odwiedzenia tej  placówki.

Spotkania przygotowała pani pedagog Cecylia Błażejowska.