Aktualności

Minął kolejny pracowity rok szkolny i nadszedł czas na zasłużony wakacyjny odpoczynek zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. 23 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klasy trzeciej gimnazjum oraz apel na zakończenie roku dla klas I – II gimnazjum i IV – VI szkoły podstawowej, zaś 24 czerwca akademia dla klas I – III. Absolwenci gimnazjum m.in. obejrzeli prezentację zawierającą ich zdjęcia od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do zakończenia edukacji w naszej szkole. Mogli z sentymentem powspominać szkolne wydarzenia, które były ich udziałem. W czasie uroczystości pani dyrektor Lucyna Żminda podziękowała panu Leszkowi Dąbkowskiemu – ojcu absolwentki klasy trzeciej gimnazjum, za jego wieloletnią, pełną zaangażowania pracę w Radzie Rodziców naszej szkoły.
Pani dyrektor wręczyła nagrody książkowe i dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu oraz angażującym się w życie szkoły, dyplomy absolwenta, dyplomy za wzorową frekwencję, za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym i za osiągnięcia sportowe, a także rodzicom listy gratulacyjne i podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Uczniowie z najwyższą średnią ocen i wzorowym oraz bardzo dobrym zachowaniem wpisali się do „Złotej Księgi”. Wyróżniła też uczniów z klasy VIa, którzy zdobyli najlepsze wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty. Dyplomy otrzymali także laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty: Natalia Zychowicz, Klaudia Paleń, Oliwier Szmidka i Daniel Szpyt. Pani dyrektor wręczyła również dyplomy i książki za dużą liczbę otrzymanych ocen bardzo dobrych i celujących w drugim półroczu bieżącego roku szkolnego. W szkole podstawowej otrzymali je: Dagmara Adamczyk, Natalia Zychowicz i Oliwia Machowska, a w gimnazjum Aleksandra Suchora, Magdalena Krawiec i Daniel Szpyt. Ponadto Natalia Zychowicz i Daniel Szpyt – uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz najlepszym wynikiem na sprawdzianie i egzaminie dostali bony do zrealizowania w sklepie ze sprzętem komputerowym. Dziewczęta z klasy VIb – oddziału sportowego zostały uhonorowane pucharami za osiągnięcia sportowe. Uczniowie klas V i II gimnazjum pożegnali swoich starszych kolegów kończących szkołę drobnymi upominkami. Pani Anna Szymańska w imieniu Rady Rodziców podziękowała paniom dyrektor i nauczycielom za ich pracę. Odbyło się też uroczyste przekazanie sztandaru szkoły podstawowej klasie piątej.
Na zakończenie zebrani podziwiali część artystyczną, na którą składały się: tańce, przedstawienie „Czerwony Kapturek”, piosenka w wykonaniu dziewcząt z klasy VIa oraz humorystyczne scenki z życia szkoły brawurowo zagrane przez uczniów z tej samej klasy z udziałem wychowawczyni p. Anny Dymowskiej. Widownia z uznaniem obejrzała też „Mini Playback Show” w wykonaniu wychowanków świetlicy. Szóstoklasiści ujawnili wielki talent aktorski, a prezentowany przez nich program bardzo podobał się publiczności, która nagrodziła wykonawców gromkimi brawami. Za zorganizowanie uroczystości byli odpowiedzialni: p. Anna Dymowska, p. Rafał Łach i p. Izabela Bernat oraz p. Bożena Kiliańska.
24 czerwca nasi uczniowie uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele farnym, następnie udali się do szkoły, gdzie otrzymali świadectwa z rąk wychowawców.