Aktualności

19 stycznia w naszej szkole odbyły się zajęcia pokazowe dla chętnych uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum zorganizowane przez przedstawicieli firmy DreamLab 3D. Dotyczyły one technologii przyszłości – projektowania i druku 3D. Ich celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w cyklu warsztatów obejmujących:
– wstęp do technologii druku przestrzennego
– poznanie urządzeń i stosowanych materiałów
– obsługę drukarki
– modelowanie w różnych programach
– skanowanie obiektów
– wydruk gadżetów dla uczestników.