Aktualności

6 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania dla klas II – III szkół podstawowych „Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”. Został on zorganizowany przez  Miejską Bibliotekę Publiczną wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową nr 9, która była inicjatorką konkursu.

Po przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji w szkołach i wyłonieniu 4 laureatów (po 2 z klas II i 2 z klas III) przeprowadzono 31 marca etap międzyszkolny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Do konkursu zgłoszono uczniów kl. II i III z PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr 5, PSP nr 9, PSP nr 11 oraz Społecznej Szkoły Podstawowej. Każdy uczestnik musiał przeczytać przed komisją konkursową fragment dowolnie wybranej baśni H. CH. Andersena lub Ch. Perrault oraz wylosowany wiersz J. Tuwima lub J. Brzechwy.

Na rozstrzygnięcie przybyli uczestnicy biorący udział w konkursie wraz z nauczycielami i rodzicami. Wszyscy czekali cierpliwie na ogłoszenie wyników. Cała imprezę rozpoczęły organizatorki konkursu: pani Joanna Rybak i p. Agnieszka Słapczyńska – Stefaniak.

Powitały gości :p. Agatę Krzek – przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, p. Anetę Fołtę – zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia, p. Ewę Biały – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, p. Lucynę Żmindę – dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 i dyrektorów innych szkół oraz nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Pani Renata Kruk – jedna z jurorek konkursu przedstawiła informację na temat pracy komisji konkursowej. Następnie p. Agata Krzek i p. L. Żminda wręczyły laureatom dyplomy oraz nagrody książkowe.

W kategorii klas II nagrodzono:

I miejsce- Anna Adamczyk z PSP nr 9

I miejsce- Marek Cichoń z PSP nr 5

II miejsce – Hanna Kępa z PSP nr 11

III miejsce- Carmen Rojek z PSP nr 5

W kategorii klas III nagrodzono:

I miejsce- Bartosz Sojecki z PSP nr 9

II miejsce- Konrad Zagulski z PSP nr 1

III miejsce- Weronika Mikucka ze Społecznej Szkoły Podstawowej  nr 1

III miejsce- Bartosz Czuj z PSP nr 3

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i książki. Spotkanie uświetnił występ laureatów. Ubrani w piękne stroje czytali fragmenty baśni. Jednym z punktów programu była też scenka „ Spóźniony słowik” w wykonaniu uczniów klasy II a, VI a Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Stalowej Woli, należących do szkolnego koła teatralnego pod kierunkiem p. Barbary Tyrały- Klimczak. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów stalowowolskich szkół, poziom zmagań konkursowych był bardzo wysoki. Dzieci zostały doskonale przygotowane przez swoich nauczycieli we współpracy z rodzicami. Dziękujemy wszystkim , którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania, a jego laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.