Aktualności

4 marca 2016 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Wzięło w nim udział 9 chętnych uczniów z klas trzecich. Konkurs sprawdzał wiadomości i umiejętności ortograficzne w oparciu o rozwiązanie zagadek, rebusów i innych ciekawych zadań tematycznych. Zadania konkursowe wykraczały poza obowiązkowe treści nauczania, mimo to uczniowie dobrze poradzili sobie z ich rozwiązaniem. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła pani Lucyna Kołpa.

Laureatami zostali :
Maria Chmielowiec – kl. III b
Karolina Świercz – kl. III a
Jakub Gryz – kl. III b
Sylwia Machowska – kl. III b
Laureaci będą reprezentować naszą szkołę 15 marca 2016 r. w Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli podczas Miejskiego Konkursu Ortograficznego.
Serdecznie gratulujemy!