Aktualności

16 maja odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV – VI, uczestniczyło w nim 14 uczniów.

I miejsce zajęła Maria Chmielowiec z klasy IVa

II miejsce Dominika Paterek z klasy VIb

III miejsce Oliwia Machowska z klasy VIa

Laureatki reprezentowały naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym „O Pióro Prezydenta”, który odbył się 19 maja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli. Marysia Chmielowiec i Dominika Paterek zdobyły w nim wyróżnienia, zajmując odpowiednio V i VII miejsce. Otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.

Serdecznie gratulujemy!

Eliminacje szkolne przeprowadziła  p. Elżbieta Łuszczak przy współudziale p. Barbary Tyrały – Klimczak, natomiast p. Joanna Lubera pracowała w komisji oceniającej prace konkursowe etapu międzyszkolnego.