Rok 2020/2021

 1. „0” –  Iwona Gajór, Anna Pelczar-Śmietańska  sala 27
 2. I a –   Małgorzata Rzepiela                                sala 28
 3. I b –   Renata Rzeszutek                                   sala 28
 4. II a –  Katarzyna Bałdos                                     sala 22
 5. II b –  Beata Kudelska                                        sala 22
 6. III a – Wiesława Brzostek                                   sala 29
 7. IV a-  Elżbieta Łuszczak                                    sala 14
 8. IV b – Izabela Bernat                                          sala 17
 9. V a – Rafał Łach                                                 sala 6
 10. VI a – Anna Głowińska                                       sala 5
 11. VI b – Maria Olszewska                                      sala 10
 12. VI c – Anna Kawalec                                          sala 13
 13. VII a- Małgorzata Turek                                     sala 4
 14. VII b -Joanna Lubera                                         sala 8
 15. VIII a- Jarosław Jabłoński                                  sala 7

Informację o przydziale uczniów do klas I można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły pod nr  15 842 04 29 lub 508 517 101 , udostępniona jest również przy drzwiach wejściowych bocznych szkoły od strony boiska.