ZASADY PRACY NA LEKCJACH ONLINE DLA UCZNIÓW: 

  1. Przed każdymi zajęciami należy wyłączyć wszystko, co znajduje się na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie
    w zajęciach.
  2. Ekrany to klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj nie wolno używać wulgarnego języka, wyśmiewać innych, krytykować i obrażać, podnosić na siebie głosu.
  3. Zawsze należy logować się swoim imieniem i nazwiskiem i mieć włączoną kamerę podczas trwania zajęć edukacyjnych.
  4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie wolno podawać nikomu spoza klasy hasła dostępu do zajęć.
  5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać.
  6. Głos na zajęciach należy zabierać według kolejności ustalonej przez nauczyciela prowadzącego lekcję lub poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
  7. Informować nauczyciela o wszystkich zaobserwowanych i niepokojących sprawach.
  8. Szanować czas swój i innych koncentrując się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.