Uroczystości z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018r. w naszej szkole miały miejsce  obchody  100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele Matki Bożej Szkaplerznej, w której wzięła udział cała społeczność szkolna. Mszę sprawował i okolicznościową homilię wygłosił ks. Piotr Grabowski – katecheta w naszej szkole. Uczniowie zadbali o oprawę liturgiczną: Jakub Gałka z klasy Va odczytał pierwsze czytanie z Pisma Świętego, Aleksandra Paruch z tej samej klasy zaśpiewała psalm, a Patrycja Kulwicka z klasy VIIb  modlitwę wiernych.  Szkolny zespół wokalny pod kierunkiem p. Jolanty Kawy zaśpiewał dwie piosenki patriotyczne. Po mszy pani dyrektor Lucyna Żminda, p. Maria Rehorowska – przewodnicząca  Rozwadowskiego  Stowarzyszenia Patriotycznego oraz delegacja uczniów złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi  Piłsudskiemu. Następnie pani wicedyrektor Małgorzata Moskal, radny p. Andrzej Kochan wraz z przedstawicielami uczniów złożyli wiązanki pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego. Zarówno do kościoła, jak i z uroczystości do szkoły cała społeczność szkolna przeszła ulicami Rozwadowa pochodem w szyku defiladowym: werbliści, poczet sztandarowy, panie dyrektor, nauczyciele, poszczególne klasy wraz z wychowawcami. Uczniowie i nauczyciele podkreślili rangę uroczystego dnia, przypinając do okryć kotyliony w barwach narodowych.

Akademia w szkole rozpoczęła się od przemówienia pani dyrektor Lucyny Żmindy, a później punktualnie o godz. 11.11 uczniowie, nauczyciele, obecni rodzice oraz zaproszeni goście: p. Maria Rehorowska i p. Andrzej Kochan, włączając się ogólnopolską akcję ” Rekord dla Niepodległej” odśpiewali wspólnie 4 zwrotki hymnu Polski.

Uroczysty apel  uświetniły występy uczniów – deklamacje  laureatów Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej” : Mai Mysior z klasy VIIa, Dominiki Paterek z klasy VIIIb i Gabrieli Bieleckiej z klasy VIIIa oraz odczytanie wierszy przez młodych poetów – laureatów Szkolnego Konkursu Literackiego pod hasłem „Polska moja Ojczyzna – a na imię jej Niepodległa”: Annę Adamczyk z klasy IVa, Jakuba Gałkę i Bartosza Sojeckiego z klasy Va, Wiktorię Michalczyk z klasy IVb , Kingę Siwierską z klasy Vb.

Zwycięzców nagrodzono pamiątkowymi dyplomami, które wręczyły organizatorki : p. Barbara Tyrała –Klimczak, p. Maria Olszewska. Otrzymali je również uczniowie , którzy wzięli udział w konkursie plastyczno-historycznym – „Ojcowie polskiej niepodległości”, wręczyła je p. Joanna Szarama. Elementy dekoracji stanowiły plakaty wykonane przez uczniów na lekcjach plastyki, flaga „Cechy Polaka Patrioty” stworzona w ramach projektu uczniowskiego.  Na korytarzach można było zobaczyć prace plastyczne w kształcie flagi z krótkimi tekstami informującymi o tym, za co lubimy Polskę. Był to efekt projektu „Sto pozytywnych rzeczy o Polsce na Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości”.

W czasie apelu zobaczyliśmy też występ uczniów: klasy 4 c, którzy zatańczyli poloneza – dziewczęta w kolorowych strojach ludowych, oddziału przedszkolnego w recytacji wiersza „Kto ty jesteś”. Klasy Ia,  II a, II b, III a zaśpiewały piosenkę „Co to jest niepodległość”, a szkolny zespół wokalny – „Jak szło wojsko” i „Radosna Niepodległość”.  Wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali  utwór „My Pierwsza Brygada”.

Na zakończenie głos zabrała p. Maria Rehorowska – dawna nauczycielka naszej szkoły, była radna, działaczka Solidarności odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Pro Patria”, Krzyżem „Wolności i Solidarności” za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka.  W krótkim wystąpieniu w interesujący sposób przybliżyła zebranym historię Polski XX wieku oraz w ciepłych słowach wyraziła swój podziw dla występujących młodych artystów

Pani dyrektor Lucyna Żminda podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej, podniosłej uroczystości, podczas której na niejednej twarzy pojawiły się łzy wzruszenia.

Uroczystości obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowały: p. Joanna Lubera, p. Iwona Gajór, p. Joanna Szarama i p. Dorota Bednarz. Autorkami scenografii były: p. Aneta Biszczak, p. Katarzyna Bałdos – Mucha i p. Małgorzata Szczoczarz. Apel prowadziła Natalia Zychowicz z klasy IIIa gimnazjum. W poczcie sztandarowym reprezentowali szkołę: Mateusz Kolasa, Marcelina Kochan i Emilia Świątek z klasy VIIb oraz Kacper Kmak z klasy VIIIb , Gabriela Bielecka i Kamila Zeliaś z klasy VIIIa. Na werblach grali: Grzegorz Głogowski i Mateusz Turański z klasy VIIIa. Sprzęt nagłaśniający obsługiwali: Cezary Kotwica i Konrad Białek z klasy VIIIb.