Od stycznia 2022 roku Inspektorem ochrony danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego jest Pan Mariusz Marć, iod@zuzmak.com