Od stycznia 2022 roku Inspektorem ochrony danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego jest Pan Mariusz Marć, iod@zuzmak.com

Klauzula informacyjna dla rodziców i prawnych opiekunów

Klauzula informacyjna RODO – nauczanie zdalne

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny