Załącznik nr 1

do ZARZĄDZENIA NR 38 – 2020/2021

dyrektora PSP 9 z dnia 22.06.2021 r.

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wszystkie podręczniki lub materiały edukacyjne i ćwiczenia uczniowie klas 1-8 otrzymują bezpłatnie w szkole

 

KLASA I

 

przedmiot

nazwa podręcznika/ ćwiczeń

autor podręcznika/ wydawnictwo

numer dopuszczenia

uwagi:

edukacja wczesnoszkolna

 

PODRĘCZNIK:
Szkolni Przyjaciele. Podręcznik. Klasa 1 cz.1

Szkolni Przyjaciele Matematyka Podręcznik cz.1-2

ĆWICZENIA:

Szkolni Przyjaciele. Karty ćwiczeń. Klasa 1.cz.1-4 

Matematyka Karty ćwiczeń klasa 1 cz.1-2

E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz -Wala, J.  Hanisz

Wyd. WSiP

 

I. Zarzycka, E. Schumacher,

K. Preibisz -Wala,

A. Danielewicz-Malinowska

A. Chankowska, K. Łyczek Wyd. WSiP

813/1/2017

 

 

 

813/2/2017

 

język angielski

PODRĘCZNIK: “Tiger and Friends 1” – książka ucznia

ĆWICZENIA: “Tiger and Friends 1” – zeszyt ćwiczeń

C. Read, M. Ormerod,

M. Kondro  Wyd. Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

Wyd. Macmillan

1051/1/2019

1051/1/2019

 

 

religia

„Bóg  naszym Ojcem” – podręcznik do religii dla kl. I szkoły podstawowej.   BRAK ĆWICZEŃ

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne i Drukarnia

w Sandomierzu

AZ-11-01/18-RA-1/20

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

KLASA II

 

przedmiot

nazwa podręcznika/ ćwiczeń

autor podręcznika/ wydawnictwo

numer dopuszczenia

uwagi

Edukacja wczesnoszkolna

 

PODRĘCZNIK:

Szkolni przyjaciele. Podręcznik. Cz. 1-4

Szkolni przyjaciele. Matematyka. Podręcznik.cz.1-2

ĆWICZENIA: Szkolni  przyjaciele. Karty pracy cz.1-4, Szkolni przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń.cz. 1-2

E.Szumacher, I.Zarzycka, K.Preibisz-Wala, J.Hanisz

 

 

E.Szumacher, I.Zarzycka, K.Preibisz-Wala, A.Chankowska, K.Łyczek

813/3/2018

 

 

813/4/2018

 

język angielski

PODRĘCZNIK: “Tiger and Friends 2”

ĆWICZENIA: “Tiger and Friends 2”

 

C. Read, M.Ormerod, M.Korendo,Wyd. Macmillan

 

C. Read J. Corbett,  M. Kondro

Wyd. Macmillan

1051/2/2020

 

1051/2/2020

 

religia

PODRĘCZNIK: „Bóg daje nam swojego Syna Jezusa”. Podręcznik do religii dla kl. II

ĆWICZENIA:„Bóg daje nam swojego Syna Jezusa”- zeszyt ćwiczeń do religii dla kl.II szkoły podstawowej

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

Brak numeru dopuszczenia

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

KLASA III

 

przedmiot

nazwa podręcznika/ ćwiczeń

autor podręcznika/ wydawnictwo

numer dopuszczenia

uwagi:

Edukacja wczesnoszkolna

 

PODRĘCZNIK:

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna. Podręcznik.

Klasa 3.

 

ĆWICZENIA:

Nowi Tropiciele. Karty pracy cz.1-5

Nowi Tropiciele. Karty matematyczne cz.1-5

 

A. Burdzińska, A. Banasiak,

A. Danielewicz-Malinowska,

J. Hanisz, A. Kamińska,

R. Kamiński, E. Kłos, W. Kofta, B. Nadarzyńska

Wyd. WSiP

A. Burdzińska, A. Banasiak,

J. Dymarska, J. Hanisz,

M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska,

B. Szpakowska, D. Zdunek

Wyd. WSiP

815/5/2019 cz.1,2,3

 

 

 

815/6/2019 cz.4,5

 

 

język angielski

PODRĘCZNIK: “English Quest 3” książka ucznia

ĆWICZENIA: “English Quest 3” zeszyt ćwiczeń

J. Corbett, R.  O’Farell, A. Parr-Modrzejewska, Wyd. Macmillan

 

J. Corbett, R. O’Farell, A. Parr- Modrzejewska Wyd. Macmillan

 

825/3/2019

 

religia

Przyjmujemy Pana Jezusa”- podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

„Przyjmujemy Pana Jezusa”- zeszyt ćwiczeń do  religii dla klasy III szkoły podstawowej 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

AZ-13-01/10-RA-5/14

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

 

KLASA IV

 

przedmiot

nazwa podręcznika

autor podręcznika/ wydawnictwo

numer dopuszczenia

uwagi:

 

język polski

”Nowe Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia: Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

Wyd. Nowa Era

 

A. Marcinkiewicz, J. Ginter,

K. Brząkalik Wyd. Nowa Era

907/ 1/2017

 

historia

Historia 4 podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

T. Małkowski

Wyd. GWO

829/1/2017

 

 

język angielski

„Brainy  4” książka ucznia

Ćwiczenia: „Brainy 4” zeszyt ćwiczeń

N. Beare  Wyd. Macmillan

K. Stannett Wyd. Macmillan

 

831/1/2017

 

 

matematyka

Matematyka z plusem 4.

 

Ćwiczenia: Ćwiczenia matematyka z plusem 4, Ćwiczenia – wersja C

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. ZarzyckiWyd. GWO

 

M. Dobrowolska, S. Wojtan,

P. Zarzycki Wyd. GWO

780/1/2017

 

przyroda

Tajemnice przyrody- Podręcznik do przyrody do klasy 4 szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020 – 2022

Ćwiczenia: Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Marko -Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stawarz

Wyd. Nowa Era

J. Golanka, U. Moździerz,

 J. Stawarz, I. Wróbel

Wyd. Nowa Era

 

863/2019/

Nowa edycja 2020 – 2022

technika

Bez podręcznika

__________________________

 

 

informatyka

„Informatyka 4 ”

W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas, A. Samulska,

M. Wyczółkowski Wyd. WSiP

807/1/2017

 

plastyka 

„Do Dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej.

J. Lukas, K. Onak

Wyd. Nowa Era

903/1/2017

 

muzyka

„Lekcja muzyki 4 – podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej”

M. Gromek, G. Kilbach

Wyd. Nowa Era

852/ 1/2017

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Bez podręcznika

_________________________

 

 

religia

„Jestem chrześcijaninem” – podręcznik do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej

Ćwiczenia: „Jestem chrześcijaninem” – zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy IV szkoły podstawowej

ks. St. Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne i Drukarnia

w Sandomierzu

 

 

AZ-21-01/10-RA-1/13

 

ZAKUP WE WŁASNYM

ZAKRESIE

 

KLASA V

 

przedmiot

nazwa podręcznika

autor podręcznika/ wydawnictwo

Numery dopuszczeń

Uwagi:

język polski

”NOWE Słowa na start!” – podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia: NOWE Słowa na Start! – Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

M. Derlukiewicz, A. Klimowicz

Wyd. Nowa Era

A.   Marcinkiewicz,  J. Kuchta Wyd. Nowa Era

 

907/2/2018

 

historia

Historia 5. Podręcznik do dla klasy V szkoły podstawowej.

T. Małkowski

Wyd. GWO

829/2/2018

 

 

język angielski

„Brainy 5”książka ucznia

Ćwiczenia: „Brainy 5” zeszyt ćwiczeń.

N. Beare Wyd. Macmillan

K. Stannett  Wyd. Macmillan

831/ 2/2018

 

 

 

matematyka

Matematyka z plusem 5.

Ćwiczenia: Ćwiczenia matematyka
z plusem 5, Ćwiczenia – wersja C

M. Dobrowolska,  M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki Wyd. GWO

Z. Bolałek, M Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki Wyd. GWO

780/2/2018

 

 

biologia

„Puls Życia”- Podręcznik do biologii do klasy piątej szkoły podstawowej.

Zeszyt ćwiczeń:

Puls Życia – Zeszyt ćwiczeń  do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

M. Sęktas, J. Stawarz

Wyd. Nowa Era

J. Holeczek, J. Pawłowska,

J. Pawłowski

Wyd. Nowa Era

844/1/2018

 

technika

„Technika na co dzień 5”

E. Bubak, E. Królicka, M. Duda

wyd. WSiP

850/2/2017

 

 

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia: Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz Wyd. Nowa Era

J. Knopik, K. Skomoroko, R. Przybył Wyd. Nowa Era

 

906/1/2018

(Nowa edycja 2021-2023)

(Nowa edycja 2021-2023)

informatyka

„Informatyka 5”

W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski Wyd. WSiP

807/2/2017

 

plastyka 

„Do Dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

J. Lukas, K. Onak

Wyd. Nowa Era

903/2/2018

 

muzyka

„Lekcja muzyki 5- podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej””

M. Gromek, G. Kilbach

Wyd. Nowa Era

852/2/2017

 

 

wychowanie do życia w rodzinie

Bez podręcznika

__________________________

 

 

religia

„Bóg poszukuje człowieka” – podręcznik do nauki religii dla kl. V szkoły podstawowej.  

Ćwiczenia: Bóg poszukuje człowieka” – zeszyt ćwiczeń do religii dla kl. V szkoły podstawowej.

ks. St. Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu    

 

AZ-21-01/18-RA-2/20

ZAKUP WE

WŁASNYM

ZAKRESIE

Nowo wydany

 

KLASA VI

 

przedmiot

nazwa podręcznika

autor podręcznika/ wydawnictwo

Numery dopuszczeń:

uwagi

język polski

„NOWE Słowa na Start!”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia:„NOWE Słowa na Start!”. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

M. Derlukiewicz, A. Klimowicz

Wyd. Nowa Era A.Marcinkiewicz, J. Ginter

Wyd. Nowa Era

907/3/2019

 

historia

Historia 6. Podręcznik dla klasy  6 szkoły podstawowej.

T. Małkowski

Wyd. GWO

829/3/2019

 

język angielski

„Brainy 6” książka ucznia

Z. ćwiczeń: “Brainy 6” zeszyt ćwiczeń

N.Beare Wyd. Macmillan

K. Stannett Wyd. Macmillan

831/3/2019

 

matematyka

Matematyka z plusem 6.

Zeszyt ćwiczeń: Ćwiczenia matematyka z plusem 6, Ćwiczenia – wersja C

 M. Jucewicz, M. Karpiński, J.Lech Wyd. GWO

Z. Bolałek, A. Mysior, M. Dobrowolska, S.W ojtan Wyd. GWO

780/2/2018

 

biologia

Puls Życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Zeszyt ćwiczeń:

Puls Życia. Zeszyt ćwiczeń  do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Stawarz,  Wyd. Nowa Era

M.Fiałkowska-Kołek, S. Gębica, A.Siwik

Wyd. Nowa Era

844/2/2019

 

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Ćwiczenia: Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

T. Rachwał, R. Malarz,

D. Szczypiński Wyd. Nowa Era

K. Skomoroko

Wyd. Nowa Era

906/2/2019

 

technika

Bez  podręcznika

__________________________

 

 

informatyka

„Informatyka 6”

W Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A.Samulska, M.Wyczółkowski Wyd. WSiP

807/1/2017

 

plastyka 

„Do dzieła!” podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej.

J. Lukas, K. Onak

Wyd. Nowa Era

903/3/2018

 

muzyka

„Lekcja muzyki 6- podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej”

M.Gromek, G. Kilbach    Wyd. Nowa Era

852/ 3/2017

 

wychowanie do życia w rodzinie

Bez podręcznika

__________________________

 

 

religia

„Jezus Chrystus nas zbawia”. Podręcznik do nauki  religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Ćwiczenia:„Jezus Chrystus nas zbawia”. Zeszyt ćwiczeń  do religii dla klasy VI szkoły podstawowej.

ks. St. Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu                               

 

Brak numeru dopuszczenia

ZAKUP WE

WŁASNYM

ZAKRESIE

 

 

KLASA VII

 

przedmiot

nazwa podręcznika

autor podręcznika/ wydawnictwo

Numery dopuszczeń

Uwagi:

język polski

„Nowe Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

 

Ćwiczenia: „Nowe słowa na start! ”Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęk,

N. Bielawska, J. KostrzewaM. Szulc, J.KrzemińskaWyd. Nowa Era

J. Kuchta,K.Łęk, M.Ginter,

 J. Kościerzyńska, M. Ginter

Wyd. Nowa Era

907/4/2020

 

historia

Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

T. Małkowski

Wyd. GWO

829/4/2017

 

język angielski

„Repetytorium Ósmoklasisty, część 1- dla klasy 7” ( materiał edukacyjny)

Zeszyt ćwiczeń: „Repetytorium Ósmoklasisty, część 1- dla klasy 7”

M. Mann, S. Taylore-Knowles

Wyd. Macmillan

K. Kotorowicz-Jasińska

Wyd. Macmillan

1100/1/2020

 

 

 

matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik

 

Matematyka z plusem 7. Ćwiczenia podstawowe

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej Wyd. GWO

J. Lech    Wyd. GWO

780/4/2017

 

biologia

„Puls Życia”. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020 -2022

M. Jefimow

Wyd. Nowa Era

844/3/2020/z1

Nowa edycja 2020 -2022

informatyka

„Informatyka 7”

W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska,

M. Wyczółkowski Wyd. WSiP

807/1/2017

 

plastyka 

„Do dzieła” Podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej.

M. Ipczyńska, N. Mrozowiak

Wyd. Nowa Era

903/4/2020/z1

 

Muzyka

„Lekcja muzyki 7- podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej”

M. Gromek,  G. Kilbach

Wyd. Nowa Era

852/4/2017

 

wychowanie do życia w rodzinie

Bez podręcznika

__________________________

 

 

język niemiecki

Maximal 1

 

Ćwiczenia: Maximal 1

G. Motta, E.Krulak-Kempisty, C.Brass, D. Glück.            wyd. LektorKlett

J. K .Weber, L. Sober, C. Brass

Wyd. LektorKlett

1094/1/2020

 

fizyka

„Świat fizyki 7”

Fizyka. Zbiór zadań

B. Sagnowska, M. Rozenbajber

R. Rozenbajger, D. Szot-Gawlik

M. Godlewska Wyd. WSiP

R. Subieta Wyd. WSiP

821/1/2017                  

 

 

 

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej (Nowa Edycja 2020-2022)

Ćwiczenia: Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej .

R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał Wyd. Nowa Era

J. Knopik, M. Kucharska,

R. Przybył, K. Skomoroko,

A. Witek-Nowakowska

Wyd. Nowa Era

906/3/2019/z1

Nowa Edycja 2020-2022

 

chemia

„Chemia Nowej Ery 7”

Zbiór zadań: Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Wyd. Nowa Era

T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło

Wyd. Nowa Era

785/1/2017

 

Doradztwo zawodowe

Bez podręcznika

__________________________

 

 

religia

„Spotkanie ze Słowem” Podręcznik do nauki religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Ćwiczenia: „Spotkanie ze Słowem” Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VII szkoły podstawowej

ks. St. Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu                               

 

AZ-31-01/10-RA-6/13

 

ZAKUP WE

WŁASNYM  ZAKRESIE

 

 

klasy VIII

 

przedmiot

nazwa podręcznika

autor podręcznika/ wydawnictwo

numer dopuszczenia

uwagi;

język polski

„NOWE Słowa na start!” –podręcznik do  języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

 

Ćwiczenia: „NOWE Słowa na start!”. Zeszyt ćwiczeń do  języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

J. Kościerzyńska, M. Chmiel.

M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Wyd. Nowa Era

 

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, 

M. Ginter Wyd. Nowa Era

907/ 5/ 2018

 

historia

 

Historia 8. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej.

T. Małkowski      

Wyd. GWO

829/5/2018

 

wiedza o społeczeństwie

„Dziś i jutro”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

 

I. Janicka, A. Janicki,

A. Kucia-Maćkowska, 

T. Maćkowski Wyd. Nowa Era

 

874/2017

 

 

 

język angielski

„Repetytorium Ósmoklasisty”cz.2- podręcznik do języka angielskiego (materiał edukacyjny)

Ćwiczenia:

„Repetytorium Ósmoklasisty”- zeszyt ćwiczeń

M. Mann, S. Taylore-Knowles,

wyd. Macmillan

 

K. Kotorowicz, Z. Pokrzewiński

Wyd. Macmillan

1100/2/2021

 

język niemiecki

Maximal 2

 

 

Ćwiczenia:

Maximal 2

 

Giotto Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück

Wydawnictwo: LektorKlett

J. Kamińska

Julia Katharina Weber, Lidija Sober, Claudia Brass

1094/2/2021

 

matematyka

Matematyka z plusem 8.

 

 

 

Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe

Praca zbiorowa pod redakcją

M. DobrowolskiejWyd. GWO 

J. Lech Wyd. GWO

780/5/2018

 

fizyka

Świat fizyki 8

Fizyka. Zbiór zadań

B. Sagnowska, M. Rozenbajber

R. Rozenbajger, D. Szot-Gawlik,

M. Godlewska Wyd. WSiP

R. Subieta Wyd. WSiP

821/1/2017

 

chemia

„Chemia Nowej Ery 8”

 

 

Chemia w zadaniach i przykładach.

Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej

J. Kulawik, T.Kulawik, M. Litwin

Wyd. Nowa Era

 

T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło

Wyd. Nowa Era

785/2/2018

 

biologia

„Puls Życia”. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

B.   Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas Wyd. Nowa Era

844/4/2021/z1

 

geografia

Planeta Nowa – Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

 

Ćwiczenia: Planeta Nowa- zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

T. Rachwał, D. Szczypiński

Wyd. Nowa Era

 

R. Przybył

Wyd. Nowa Era

906/4/2021/z1

Nowa edycja 2021-2023

edukacja dla bezpieczeństwa

„ Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma

Wyd. Nowa Era

846/2017

 

wychowanie do życia

 w rodzinie

Bez podręcznika

_______________________

 

 

informatyka

„Informatyka 8”

W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski Wyd. WSiP

807/1/2017

 

doradztwo zawodowe

Bez podręcznika

 

 

 

 

religia

„Aby nie ustać w drodze”– podręcznik do nauki  religii dla klasy VIII szkoły podstawowej

Ćwiczenia: „Aby nie ustać w drodze”– zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej

ks. St. Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 

 

 

 

AZ-32-01/10-RA-10/13

 

ZAKUP WE

WŁASNYM  ZAKRESIE