WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/24

WYKAZ PODRECZNIKÓW I ĆWICZEŃ 2023-2024

 

Wszystkie podręczniki lub materiały edukacyjne i ćwiczenia uczniowie klas 1-8 otrzymują bezpłatnie w szkole