Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

im. Jana Kochanowskiego

ul. Rozwadowska 10

37-464 Stalowa Wola

tel. 15 842 04 29 ,   508 517 101

email: sekretariat@psp9stw.pl

                                                                                                      

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:00 – 15:00

         Wtorek: 7:00 – 15:00

           Środa: 7:00 – 15:00

     Czwartek: 7:00 – 15:00

          Piątek: 7:00 – 15:00

 

 

 

Sekretarz szkoły: mgr Ewa Surowaniec

Pomoc administracyjna: mgr Angelika Lewandowska

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 
  • wypełnienie wniosku
  • wpłata kwoty 9,00 zł na konto szkoły:  53 1020 4913 0000 9702 0117 6643 – PKO BP S.A.
  • wniosek, dowód wpłaty oraz jedno zdjęcie należy przynieść do sekretariatu szkoły

2. Podanie o zwolnienie z zajęć WDŻ  +  oświadczenie rodziców do zwolnienia z WDŻ

3. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego