„Szklanka mleka”

Program pod patronatem Agencji Rynku Rolnego.

Cel:

Uczniowie szkoły podstawowej objęci programem otrzymują codziennie mleko w szkole, wskutek czego kształtowane są wśród dzieci dobre nawyki żywieniowe, promowane jest mleko i wyroby mleczne.

Koordynator:

Renata Rzeszutek

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

“Owoce w szkole”

Program jest pod patronatem Agencji Rynku Rolnego.

Cel (zadania) projektu:

Głównym celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych u dzieci klas I-III. Dzieci otrzymują w szkole bezpłatne warzywa i owoce.

Koordynator:

Renata Rzeszutek

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Szkolny Dzień Profilaktyki”

Cel:

Projekt realizowany jako cykliczne podsumowanie działań realizowanych w ciągu całego roku. Na część profilaktyczną składały się prezentacje multimedialne wydarzeń profilaktyczno-wychowawczych oraz scenki przygotowane przez uczniów ukazujące zagrożenia wypływające z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych, komputera i telewizji zakończone panelem dyskusyjnym uczestników dnia.

Koordynator:

Cecylia Błażejowska

Wiesława Dubiel

Izabela Bernat

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

” Narkotykom mówimy NIE” – program zapobiegania używaniu środków odurzających przez dzieci i młodzież, wsparcie finansowe Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

Cel:

Zajęcia profilaktyczne w klasach I-III gimnazjum i spotkania realizatorów programu z rodzicami.

Koordynator:

Cecylia Błażejowska

Wiesława Dubiel

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

„Znajdź właściwe rozwiązanie” – Program profilaktyki palenia tytoniu we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

Cel:

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum

Koordynator:

Cecylia Błażejowska

Wiesława Dubiel

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

„Niepełnosprawni są wśród nas” we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Stalowej Woli

Cel:

Rozbudzanie tolerancji i nauka właściwej postawy wobec niepełnosprawnych – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej.

Koordynator:

Cecylia Błażejowska

Wiesława Dubiel

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 „Żyj smacznie i zdrowo” akcją edukacyjną marki WINIARY prowadzoną we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności.

Cel:

Misją programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” jest nauka młodzieży zasad prawidłowego i zdrowego odżywiania oraz zachęcenie do wspólnego spożywania posiłków i podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania. W ramach projektu promuje się wśród gimnazjalistów postawę proekologiczną, a także ideę niemarnowania żywności.

Koordynator:

Anna Dymowska

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

PROGRAM  „BIEG PO ZDROWIE”

       Nasza szkoła od dłuższego czasu współpracuje ze  Stalowowolską  Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.  Od wielu lat realizowane są  programy o tematyce zdrowotnej :  program „Trzymaj formę”  oraz „Bieg po zdrowie”. W ramach działań dotyczących tych programów odbywa się wiele zajęć  poświęconych problematyce zdrowia. Są to:  lekcje, warsztaty , projekty edukacyjne.

             Program „Bieg po zdrowie” dotyczy problematyki antynikotynowej i przeznaczony jest dla klas IV . W roku szkolnym 2016/17 programem objęta była klasa 4 a (wychowawca p. Jarosław Jabłoński). W roku szkolnym 2017/18 program „Bieg po zdrowie był realizowany w klasie 4 b (wychowawca  p. Anna  Dymowska).  Zajęcia w ramach programu odbywały się w formie sześciu godzinnych zajęć warsztatowych i prowadzone były przez nauczyciela biologii p. Annę Dymowską.  Uczniowie biorący udział w tych zajęciach mogli poszerzyć swoje wiadomości dotyczące wpływu palenia papierosów na zdrowie człowieka oraz poznać sposoby asertywnego zachowania się w sytuacjach namawiania ich do palenia papierosów. Uczniowie mając do dyspozycji atrakcyjne pomoce w postaci zeszytu ćwiczeń i plakatów, chętnie angażowali się w wykonywanie zadań i ćwiczeń. W realizację programu mogli zaangażować się również rodzice,  pomagając uczniom w wypełnianiu poszczególnych zadań w zeszycie ćwiczeń oraz wypowiadając się poprzez udzielanie wywiadów i wypełnianie ankiet.