Plan zajęć logopedycznych w PSP 9 w roku szkolnym 2023/2024

Jolanta Adamska

godzina poniedz. wtorek środa czwartek piątek
7.10-7.55

 

Grupa 1 Grupa 8 Grupa 13 Grupa 18 Grupa 20  
8.00-8.45

 

Grupa2    Grupa 9  

 Grupa 14

Rewalidacja 

8,00-8.30

Grupa 21  
8.55-9.40

 

Grupa 3 Grupa 10  Grupa 15 Grupa 19 Grupa 22  
9.50 -10.35

 

Grupa 4    Grupa 11 Grupa 16 Przedszkole Rewalidacja
9,50-10.20
 
10.50-11.35

 

Rewalidacja 

10.40-11.40

Rewalidacja 

10.40-11.40

Godziny dla rodziców   Przedszkole  
11.50-12.35 Grupa 5 Grupa 12 Grupa 17      
12.50-13.35

 

Grupa 6                    
13.45-14.30

 

Grupa 7          
           

 

Środa 10.40- 11.40 sala 30   Konsultacje dla rodziców

 

          W zajęciach logopedycznych biorą udział uczniowie szkoły podstawowej  i oddziału przedszkolnego. Na początku roku szkolnego w klasach 0 i I przeprowadzane są przesiewowe badania mowy, których celem jest wyodrębnienie dzieci, które potrzebują opieki logopedycznej. Raz w tygodniu odbywają się również konsultacje dla rodziców, podczas których  przekazywane są wskazówki i zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. 

 

Informuję, że istnieje możliwość kontaktu  poprzez e-dziennik oraz telefonicznie pod nr 608 548 988.

Jolanta Adamska – logopeda szkolny.

 

Zajęcia z dziećmi

 

 

Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa

– dzięki językowi można bowiem porządkować otaczający świat,

nauczać zasad obowiązujących w społeczeństwie.

 

                                                                               prof. Jagoda Cieszyńska

Zadania logopedy:

  1. Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma.
  2. Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do potrzeb uczniów organizowanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami          w uczeniu się.
  3. Prowadzenie terapii logopedycznej (indywidualnej, grupowej) z dziećmi, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma.
  4. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
  5. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, współpraca z rodzicami.
  6. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

 

DRODZY RODZICE!

          Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.  Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy / wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. 

 Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ  skuteczność  i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców. 

– bądźcie konsekwentni i nie pozwalajcie dziecku na wymigiwanie i wykręty od ćwiczeń,

– bądźcie cierpliwi,

– ćwiczcie z dzieckiem minimum 10 minut dziennie

– starajcie się zauważać każdy sukces

– nie korygujcie wymowy dziecka przy innych

 

CHWALCIE I NAGRADZAJCIE SWOJE DZIECKO, TO DLA NIEGO BARDZO WAŻNE !

 

 Rozwój mowy dziecka

 

WIEK DZIECKA ARTYKULACJA GŁOSEK
pierwsze miesiące życia powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie
ok. 6 miesiąca życia powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie
1-2 rok życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n , a także zmiękczone: pi, bi, mi
2-3 rok życia pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł,
3 – 4 rok życia pojawiają się spółgłoski s, z, c, d
4-5 rok życia pojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dż
5-6 rok życia utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż, r
7 rok życia technika mówienia opanowana

 

 

RADY LOGOPEDY

RODZICU!

 Mówmy do dziecka, już od pierwszych dni jego życia, dużo i spokojnie. Nie podnośmy głosu, zwracając się do niego.

Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo, budujmy krótkie zdania, używajmy prostych zwrotów, modulujmy własny głos.

Kiedy dziecko wypowie jakieś słowo, zdanie, starajmy się rozszerzyć jego wypowiedź, dodając jakieś słowa.

Mówmy dziecku, co przy nim robimy, co dzieje się wokół niego. Niech mowa towarzyszy spacerom, zakupom, pracom domowym.

Mówmy do dziecka, zwracając uwagę, aby widziało naszą twarz – będzie miało okazję do obserwacji pracy artykulatorów.

Od najmłodszych lat uczymy dbałości o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy, aby dziecko nauczyło się gryźć i żuć.

Zwracajmy uwagę, aby dziecko oddychało nosem; w przypadku, gdy dziecko oddycha ustami, prosimy pediatrę o ustalenie przyczyny.

Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco.

Opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczmy krótkich wierszy na pamięć.

Oglądajmy z dzieckiem obrazki, nazywajmy przedmioty i opisujmy sytuacje prostymi zdaniami.

Śpiewajmy z dzieckiem. Jest to ćwiczenie językowe, rytmiczne, a zarazem terapeutyczne.

Rysujmy z dzieckiem, mówmy co kreślimy – “…teraz rysujemy kotka. To jest głowa, tu są oczy, nos…”. Zachęcajmy dziecko do wypowiedzi nt. rysunku.

Wspólnie oglądajmy telewizję, wybierajmy programy właściwe dla wieku dziecka. Komentujmy wydarzenia pojawiające się na ekranie, rozmawiajmy na ich temat.

Zachęcajmy swoje dziecko do mówienia (nie zmuszajmy!); chwalmy je za każdy przejaw aktywności werbalnej; dostrzegajmy każde, nawet najmniejsze, osiągnięcie, nagradzając je pochwałą.

Dołóżmy wszelkich starań, aby rozmowa z nami była dla dziecka przyjemnością.

Jeżeli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, a nie robi tego, skonsultujmy się z logopedą.

 

Tego nie róbmy

Unikajmy podawania dziecku smoczka typu “gryzak”, zwracajmy uwagę, aby dziecko nie ssało palca. Następstwem tych niepożądanych zachowań mogą być wady zgryzu, które prowadzą do wad wymowy, np. wymowa międzyzębowa.

W trakcie rozmowy z dzieckiem unikajmy zdrobnień i spieszczeń (języka dziecinnego), dostarczając dziecku prawidłowy wzorzec językowy danego słowa.

Nie zaniedbujmy chorób uszu, gdyż nie leczone mogą prowadzić do niedosłuchu, a w następstwie do dyslalii lub niemoty.

Nie gaśmy naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagą, lecz słuchajmy uważnie wypowiedzi, zadawajmy dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy.

Nie poprawiajmy wymowy dziecka żądając, by kilkakrotnie powtarzało dane słowo. Niech z naszego języka znikną słowa:”Powtórz ładniej”, “Powiedz lepiej”. Wychowanie językowe, to nie tresura.

Nie zawstydzajmy, nie karzmy dziecko za wadliwą wymowę.

Nie zmuszajmy dziecka leworęcznego do posługiwania się ręką prawą w okresie kształtowania się mowy. Naruszanie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy. Często prowadzi to do zaburzeń mowy, a w szczególności do jąkania.

Nie wymagajmy od dziecka zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do wymawiania zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać. W ten sposób przyczyniamy się do powstawania błędnych nawyków artykulacyjnych, trudnych do zlikwidowania.

Dbaj o to, aby u Twojego dziecka nie wykształcił się nawyk oddychania przez usta w dzień w czasie spoczynku i w nocy podczas snu.

Zachęcaj dziecko do zabaw usprawniających pracę języka i warg.

Sprawdź, czy  dziecko ma prawidłowy zgryz.

Niech Twoje dziecko żuje i gryzie twarde pokarmy, zadbaj też o to, aby dziecko miało zdrowe zęby.

Rozmawiaj z dzieckiem spokojnie i cierpliwie, sam staraj się mówić powoli.

Codziennie czytaj dziecku na głos, przynajmniej 20 minut. Dzięki głośnemu czytaniu dorosłego dziecko rozwija swoje słownictwo, ćwiczy pamięć, zdolność koncentracji, umiejętność budowania zdań.

 

SMOCZEK A ROZWÓJ MOWY

Drogi rodzicu pamiętaj, że zbyt długie korzystanie ze smoczka może opóźnić rozwój mowy.

Prowadzi do wad wymowy oraz wad zgryzu.

Zniechęca do podejmowania komunikacji językowej.

Rozleniwia czubek języka oraz mięśnie ust.

Utrudnia pionizację języka, prawidłowe oddychanie i połykanie.

Smoczek blokuje język, co powoduje w przyszłości m.in. seplenienie międzyzębowe i wiele innych deformacji głosek.

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA ŚWIADOMEGO RODZICA

https://www.klubrodzica.com/wplyw-urzadzen-mobilnych-na-rozwoj-mowy-dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=YmX20QCtBvw

https://www.youtube.com/watch?v=UDgtjzrRVCQ