Konkurs  „Młody Matematyk”

Regulamin

Organizator konkursu

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10

 

Cele konkursu

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI i VII, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności matematyczne.

 

Celem konkursu jest:

  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką,
  • ujawnianie talentów matematycznych,
  • stwarzanie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki,
  • doświadczenie zdrowej rywalizacji,

 

Zakres wymagań

 

Uczeń :

-sprawnie posługuje się liczbami i wyrażeniami ( liczby wymierne, obliczenia procentowe, potęgowe, pierwiastkowanie, przekształcanie wyrażeń algebraicznych, równania),

-sprawnie posługuje się pojęciami i twierdzeniami geometrycznymi (figury na płaszczyźnie, pola i obwody figur),

-wykorzystuje posiadane umiejętności do rozwiązywania problemów i zadań logicznych z różnych dziedzin życia codziennego

 

Organizacja konkursu.

 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: międzyszkolny, powiatowy.

 

  • Etap międzyszkolny odbędzie się na Politechnice Rzeszowskiej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 4. Uczniowie w czasie 45 minut rozwiązują zestaw zadań typu: zadania prawda – fałsz, zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi i zadania testowe. Do kolejnego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie międzyszkolnym uzyskali powyżej 60 % poprawnych odpowiedzi.
  • Etap powiatowy odbędzie się na Politechnice Rzeszowskiej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 4. Uczniowie w ciągu 45 minut będą mieli do rozwiązania zadania testowe i zadania otwarte.

 

Terminy

  • Wytypować (eliminacje szkolne) do 5 uczniów i przesłać zgłoszenie na adres konkurs-mm@o2.pl do 18 kwietnia
  • Etap międzyszkolny – 8 maja, godz. 9.00.
  • Etap powiatowy – 22 maja, godz. 9.00

 

 

Ocena prac

Komisja w etapie międzyszkolnym i powiatowym powołana  jest przez organizatora konkursu i składa się z nauczycieli matematyki przygotowujących uczniów do konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

 

 

Nagrody.

 

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych uczniów.

 

Uwagi.

 

W dniu konkursu proszę dostarczyć podpisane zgody rodziców/opiekunów prawnych na publikację wizerunku ucznia.

 

Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela Anna Kawalec, tel. 15 842-04-29.