KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

01.09.2021r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
8.09.2021 Zebrania z rodzicami uczniów klas 6 – 8
13.09.2021 Zebrania z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego
15.09.2021r.  Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 5
14.10.2021 r. Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów.
14.10.2021r. Dzień Edukacji Narodowej
20.10.2021r. (środa) Dyżur nauczycieli/konsultacje indywidualne dla rodziców
17.11.2021r. (środa) Zebrania z rodzicami uczniów kas 1 – 8
15.12.2021r. (środa) Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców
23 – 31.12.2021r. Zimowa przerwa świąteczna.
12.01.2022r. Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/.
30.01.2022r. Koniec pierwszego półrocza
02.02.2022 r. (środa) Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 – przedstawienie wyników
klasyfikacji śródrocznej.
11.02.2022 r. Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas 1 -3 oraz 4 – 8.
14.02.2022 – 27.02.2022 r. Ferie zimowe
16.03.2022 r. (środa) Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/.
14.04-19.04.2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna.
20.04.2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 8.
24, 25,26.05.2022 r.

(wtorek, środa, czwartek)

Egzamin ósmoklasisty
25.05.2022 r. (środa) Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 8 – podanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
08.06.2022 r. (środa) Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców.
23.06.2022 r. Spotkania społeczności szkolnej – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów pierwszego i drugiego etapu kształcenia w roku szkolnego 2021/2022.
24.06.2022 r. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022r.
25.06 – 31.08.2022 r. Ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych i wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 11 listopada 2021 (czwartek)– Narodowe święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2022 (czwartek)– Święto Trzech Króli
  • 3 maja 2022 (wtorek)– Święto  Narodowe Trzeciego Maja
  • 16 czerwca 2022 (czwartek)– Boże Ciało

 Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

  • 14 października 2021 (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej
  • 05.2022 (poniedziałek) – dzień przed Świętem Narodowym Trzeciego Maja
  • 24,25,26.05.2022 (wtorek, środa, czwartek)– egzamin ósmoklasisty (klasy 4 – 8)
  • 17.06.2022 (piątek)– dzień po święcie Bożego Ciała