KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

01.09.2020r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
16,17.09.20r. (środa,czwartek,) Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9
09.10.2020 Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów.
14.10.2020r. Dzień Edukacji Narodowej
14.10.2020r. (środa) Dyżur nauczycieli/konsultacje indywidualne dla rodziców
17-18.11.2020r. (wtorek, środa) Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9
16.12.2020r. (środa) Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców
23 – 31.12.2020r. Zimowa przerwa świąteczna
13.01.2021r. Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
01.02.20201– 14.02.2021r. Ferie zimowe
17,18.02.2021r. (środa,czwartek) Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 – przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej
19.02.2021r. Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I- III oraz IV – VIII.
10.03.2021r. (środa) Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
01.04-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
21,22.04.2021 Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9
25,26,27.05.2021

(wtorek, środa, czwartek)

Egzamin ósmoklasisty
25-26.05.2021r. (środa, czwartek) Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 – podanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
09.06.2021r. (środa) Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców
24.06.2021r. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – spotkania społeczności szkolnej – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas IV – VIII.
25.06.2021r. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021r.
26.06 – 31.08.2021r. Ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych i wychowawczych:

 

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowo wolne będą następujące dni:

  • 14 października 2020 (środa)– Dzień Edukacji Narodowej
  • 11 listopada 2020 (środa)– Narodowe święto Niepodległości
  • 1 stycznia 2021 (piątek)– Nowy Rok
  • 6 stycznia 2021 (środa)– Święto Trzech Króli
  • 3 maja 2021 (poniedziałek)– Święto  Narodowe Trzeciego Maja
  • 3 czerwca 2021 (czwartek)– Boże Ciało

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

  • 04.06.2021 (piątek) -dzień po święcie Bożego Ciała
  • 25,26,27.05.2021 (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty