Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Data Wydarzenia
01.09.2022 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
14.09.2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 8
oraz oddziału przedszkolnego
14.10.2022  r. (piątek) Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów.
14.10.2022 r. (piątek) Dzień Edukacji Narodowej
16.11.2022 r. (środa) Zebrania z rodzicami uczniów kas 1 – 8
23 – 31.12.2022 r. Zimowa przerwa świąteczna.
16.01.2023 – 29.01.2022 r. Ferie zimowe
31.01.2023 r. (wtorek) Koniec pierwszego półrocza
01.02.2023 r. (środa) Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 – przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej.
10.02.2023  r. Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas 1 -3 oraz 4 – 8.
06.04-11.04.2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna.
12.04.2023 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 8.
23, 24,25.05.2023 r. (wtorek, środa, czwartek) Egzamin ósmoklasisty
22.06.2023 r. Spotkania społeczności szkolnej – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów pierwszego i drugiego etapu kształcenia w roku szkolnego 2022/2023
23.06.2023 r. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 r.
24.06 – 31.08.2023 r. Ferie letnie

Dni wolne od zajęć edukacyjnych i wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

  • 11 listopada 2022 (piątek)– Narodowe święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2023 (piątek)– Święto Trzech Króli
  • 1 maja 2023 (poniedziałek) – Narodowe Święto Pracy
  • 3 maja 2023 (środa)– Święto  Narodowe Trzeciego Maja
  • 8 czerwca 2023 (czwartek)– Boże Ciało

 Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

  • 14 października 2022 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej
  • 31 poniedziałek 2022 (poniedziałek) – dzień przed Świętem Zmarłych
  • 02 maja 2023 (wtorek) – dzień przed Świętem Narodowym Trzeciego Maja
  • 23,24,25 maja 2023 (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty (ewentualnie uczą się klasy 1-3)
  • 09 czerwca 2023 (piątek) – dzień po święcie Bożego Ciała