Szkolnictwo w Rozwadowie, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli, ma tradycje sięgające XVIII stulecia. W 1793 r. powstała tu jednoklasowa szkółka parafialna. Ponad sto lat później oddano do użytku szkołę z 6 salami lekcyjnymi. Na początku XX wieku była jedyna w naszej okolicy, regularnie działająca placówką oświatową. To jest właśnie dzisiejsza “dziewiątka”, słynąca z interesujących konkursów i programów artystycznych takich jak Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny organizowany od roku 1997 oraz Konkurs Kolęd i Pastorałek, a także Dni Otwarte szkoły – Piknik Rodzinny.

Stara filia szkoły w Charzewicach (dzisiejsze muzeum)

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli realizując propozycję młodzieży, Rady Pedagogicznej i rodziców wystąpiła w 1984 r. z wnioskiem o nadanie szkole imienia Jana Kochanowskiego.

 

Patrona wybrano w wyniku głosowania uczniów. Uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia odbyło się 6.VI.1987. Odsłonięto także tablicę z wizerunkiem patrona szkoły.

 

 

 

 

Już od 9 lat wiosną w naszej szkole odbywa się szkolny, a następnie Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Kochanowskiego dla uczniów klas VI ze wszystkich szkół naszego miasta. Laureaci konkursu recytują wiersze w czasie Dnia Patrona, na który składa się też program słowno-muzyczny lub inscenizacje fraszek i innych utworów. Uczniowie występują w strojach renesansowych. Podczas wszystkich ważnych uroczystości szkolnych i środowiskowych obecny jest poczet sztandarowy naszej szkoły, który je uświetnia.

 

Pierwsza średnia szkoła ogólnokształcąca powstała w roku 1944 jako: Prywatne Miejskie Gimnazjum Ogólnokształcące w Rozwadowie.

 

Początkowo mieściło się ono w budynku byłego Sądu Grodzkiego w Rozwadowie. Następnie szkoła zaadoptowała dom po księciu Lubomirskim w Charzewicach.

 

W roku 1949/50 gimnazjum zostało upaństwowione, przyjmując nazwę Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej.

 

Następnie zaś przekształcone w roku 1952 w Liceum Pedagogiczne. Gimnazjum zakończyło swoją działalność w roku 1955.

 

Pracę Gimnazjum wznowiono dopiero w roku 1999 po ogłoszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej, reformy oświaty.

 

Na początku nasze Gimnazjum wraz z Publiczną Szkołą Podstawową utworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Stalowej Woli.

 

Od roku szkolnego 2007/2008 Gimnazjum nr 6 wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 4 łącznie ze Szkołą Podstawową nr 9.

W roku szkolnym 2007/2008 gościliśmy uczestników Międzyszkolnego Turnieju Świetlic ze szkół stalowowolskich. Celem przedsięwzięcia była integracja wychowanków świetlic szkolnych.

W 2007 roku szkoła otrzymała Rejonowy Certyfikat Zdrowia

Wizytówką szkoły stał się Powiatowy Konkurs Międzygimnazjalny „Młody Matematyk”. Jego organizatorzy pozyskali znaczących sponsorów – wyższe uczelnie z terenu miasta i województwa.

W roku 2008/2009 po raz kolejny odbył się Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla uczniów szkół stalowowolskich. Tradycją PSP 9 stał się Dzień Otwarty, podczas którego kandydaci na pierwszoklasistów oraz ich rodzice mogą obejrzeć ciekawe występy uczniów oraz zapoznać się              z ofertą edukacyjną szkoły.

Od września 2009 roku realizowaliśmy projekt Hello English w ramach programu Sokrates-Comenius. Jednoczy on szkoły z różnych krajów europejskich w celu zachęcenia dzieci do nauki języków obcych oraz rozwijania zrozumienia dla różnorodności kulturowej narodów Europy. W czerwcu 2010 roku gościliśmy grupę nauczycieli z Turcji, którzy zacieśnili współpracę z naszymi nauczycielami.

Rok szkolny 2010/2011 to czas kontynuacji programu Sokrates – Comenius. W październiku delegacja nauczycieli na czele z panią dyrektor Lucyną Żmindą odwiedziła partnerską szkołę w Turcji, co służyło wymianie doświadczeń edukacyjnych. W marcu przyjechali do nas nauczyciele z Włoch, którzy spotkali się z Radą Pedagogiczną i obejrzeli prezentację dorobku artystycznego naszych uczniów.

W 2011r. uczniowie włączyli się w obchody roku Marii Skłodowskiej – Curie. Oddali hołd wielkiej uczonej poprzez przygotowanie benefisu, gdzie wcielili się w postać Marii i osób z jej otoczenia.

14 marca 2012r.  nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni multimedialnej dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego. 

W roku 2012 szkoła rozpoczęła realizację projektu COMENIUS pt.”Telling Stories: Cultural and Linguistic Diversity within Europe”.

Od roku 2013  szkoła należy do Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

W 2013 roku szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Zdrowia

1 października 2014r. szkoła przystąpiła do realizowania programu „Chrońmy młodość”  we współpracy ze Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej – INTEGRACJA-
w ramach rządowego programu: „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”.

10 grudnia 2014 r.  Szkolny  Klub  Wolontariatu otrzymał  certyfikat oraz został włączony w sieć szkół  podejmujących działania wolontariackie.  

W maju 2015r. szkoła we współpracy z Parafialnym Klubem Sportowym „San” na stadionie sportowym przy ul. Kusocińskiego zorganizowała pierwszy Piknik Rodzinny „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo”. W następnych latach odbyły się kolejne edycje tej imprezy środowiskowej.

Wrzesień 2017 roku był pierwszym rokiem, w którym nie utworzono I klasy gimnazjum, ale uczniowie rozpoczęli naukę w klasie 7 szkoły podstawowej , a tym samym w szkole rozpoczęto wdrażanie założeń reformy systemu oświaty z 2017 roku, która u podstawy miała  powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i likwidację gimnazjów.

 Wrzesień 2019 to początek roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 po wygaśnięciu gimnazjów.

Od 12 marca 2020r. rozpoczęło się w całej Polsce  zawieszenie zajęć w szkołach z powodu epidemii koronowirusa. Nauczyciele proponują nową formę pracy – nauczanie zdalne. Kontaktują się z uczniami i rodzicami przez e- dziennik lub pocztę e-mail. Taki stan został utrzymany do końca roku szkolnego.

Od 1 października 2020 r.  szkoła rozpoczęła realizację międzynarodowego programu Erasmus Plus pod nazwą ”CAŁY ŚWIAT JEST SCENĄ”.

 

Od 26.10.2020 wprowadzono ponownie nauczanie zdalne dla uczniów klas 4 – 8. W pracy zdalnej wykorzystywana była głównie usługa komunikacji Video opracowana przez firmę Microsoft Teams oraz ZOOM. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  od  9 listopada  zawieszone zostały również zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

W styczniu 2021 nastąpiło uzyskanie przez PSP9 Krajowego Certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Został on przyznany  przez Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, na podstawie rekomendacji Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”. 

 

Od 14 lutego 2021 uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym wróciły do kontynuowania nauki w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. od 22 marca do 11 kwietnia naukę w trybie zdalnym mieli realizować nie tylko uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, ale także klas I- III.

Oddział przedszkolny nadal miał pracować bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki w dniach 26 – 30 kwietnia 2021 roku zostało wprowadzone dla wszystkich klas I- III nauczanie hybrydowe. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 29 kwietnia 2021 r. od 4 maja 2021 uczniowie klas I – III wrócili do nauki stacjonarnej w szkole.

Stacjonarnie pracował także oddział przedszkolny.

Natomiast nauka w trybie zdalnym dla  uczniów klas IV – VIII została przedłużona do 16 maja 2021 r.

W dniach od 17 do 28 maja 2021 r. w klasach IV – VIII nauka odbywała się  w systemie hybrydowym.

Od 31 maja 2021 wróciła stacjonarna nauka w szkole dla wszystkich uczniów. Lekcje odbywały się według obowiązującego dotychczas planu lekcji.
W szkole wymagane było przestrzeganie reżimu sanitarnego.

 

Szkoła znajduje się w dzielnicy Stalowej Woli – Rozwadowie – miejscowości założonej w 1690 r. Miasteczko niszczyły częste klęski pożarów z tym nieszczęściem borykała się też szkoła, ostatni z nich strawił zabytkowe domy w rynku. Na miejscowym cmentarzu znajdują się groby konfederatów barskich, oraz uczestników powstania listopadowego i styczniowego. Godne uwagi jest Muzeum Regionalne, Kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Klasztor o.o. Kapucynów, zabytkowe kapliczki i krzyże przydrożne.