Szkolnictwo w Rozwadowie, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli, ma tradycje sięgające XVIII stulecia. W 1793 r. powstała tu jednoklasowa szkółka parafialna. Ponad sto lat później oddano do użytku szkołę z 6 salami lekcyjnymi. Na początku XX wieku była jedyna w naszej okolicy, regularnie działająca placówką oświatową. To jest właśnie dzisiejsza “dziewiątka”, słynąca z interesujących konkursów i programów artystycznych takich jak Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny organizowany od roku 1997 oraz Konkurs Kolęd i Pastorałek, a także Dni Otwarte szkoły – Piknik Rodzinny.

Stara filia szkoły w Charzewicach (dzisiejsze muzeum)

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli realizując propozycję młodzieży, Rady Pedagogicznej i rodziców wystąpiła w 1984 r. z wnioskiem o nadanie szkole imienia Jana Kochanowskiego.

Patrona wybrano w wyniku głosowania uczniów. Uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia odbyło się 6.VI.1987. Odsłonięto także tablicę z wizerunkiem patrona szkoły.

 

 

 Film o Janie Kochanowskim przygotowany przez uczniów naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Już od 9 lat wiosną w naszej szkole odbywa się szkolny, a następnie Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Kochanowskiego dla uczniów klas VI ze wszystkich szkół naszego miasta. Laureaci konkursu recytują wiersze w czasie Dnia Patrona, na który składa się też program słowno-muzyczny lub inscenizacje fraszek i innych utworów. Uczniowie występują w strojach renesansowych. Podczas wszystkich ważnych uroczystości szkolnych i środowiskowych obecny jest poczet sztandarowy naszej szkoły, który je uświetnia.

 

Pierwsza średnia szkoła ogólnokształcąca powstała w roku 1944 jako: Prywatne Miejskie Gimnazjum Ogólnokształcące w Rozwadowie.

 

Początkowo mieściło się ono w budynku byłego Sądu Grodzkiego w Rozwadowie. Następnie szkoła zaadoptowała dom po księciu Lubomirskim w Charzewicach.

 

W roku 1949/50 gimnazjum zostało upaństwowione, przyjmując nazwę Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej.

 

Następnie zaś przekształcone w roku 1952 w Liceum Pedagogiczne. Gimnazjum zakończyło swoją działalność w roku 1955.

 

Pracę Gimnazjum wznowiono dopiero w roku 1999 po ogłoszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej, reformy oświaty.

 

Na początku nasze Gimnazjum wraz z Publiczną Szkołą Podstawową utworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Stalowej Woli.

 

Od roku szkolnego 2007/2008 Gimnazjum nr 6 wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 4 łącznie ze Szkołą Podstawową nr 9.

 

Szkoła znajduje się w dzielnicy Stalowej Woli – Rozwadowie – miejscowości założonej w 1690 r. Miasteczko niszczyły częste klęski pożarów z tym nieszczęściem borykała się też szkoła, ostatni z nich strawił zabytkowe domy w rynku. Na miejscowym cmentarzu znajdują się groby konfederatów barskich, oraz uczestników powstania listopadowego i styczniowego. Godne uwagi jest Muzeum Regionalne, Kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Klasztor o.o. Kapucynów, zabytkowe kapliczki i krzyże przydrożne.