1. Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams w dniu 2 lutego 2022 r. według następującego harmonogramu:

        godz. 16.30 – klasy Ia, Ib, IIIa, IIIb

                         godz. 17.15 – klasy IVa, Va, VIa

                         godz. 18.00 – klasy VIIIa, VIIIb

 

  1. Rodzice klas II a , II b i V b zostaną poinformowani przez wychowawców o innym terminie spotkań.

 

 

Dyżur pedagogiczny –

 środa 12.01.22r. w godz. 16.30-17.30

 

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele Numer sali
 p. B. Kiliańska, p. A. Walec 28
 p. M. Książek, p. P. Glica 29
p. B. Kudelska, p. D. Szalewicz 22
p.W. Brzostek 27
p. M. Rzepiela sala zabaw
p. K. Bałdos pokój nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
   

 

Klasy 4-8

Nauczyciele Numer sali
p. E. Łuszczak, p. K. Lesiczka 14
p. J. Lubera, p. D. Granek 8
p. A. Kawalec, p. I. Drzymała, p. M. Rząd 13
p. I. Idec, p. M. Pietrykowska 17
p. K. Dąbrowska, p. M. Olszewska 10
p. M. Szczoczarz, p. J. Szarama 7
p. E. Brzozowska, p. A. Dymowska, p. D. Pikuła 4
p. A. Głowińska, p. A. Rybak 5
ks. M. Zioło, p. M. Kochan 6
p. A. Malinowska, p. K. Duda 11
p. D. Bednarz, p. J. Kawa 12
   
p. M. Turek gabinet nauczycieli wf
p. R. Łach gabinet w sekretariacie
p. J. Adamska gabinet logopedy
p. W. Dubiel, p. C. Błażejowska gabinet pedagoga
p. J. Mroczek gabinet psychologa
p. A. Słapczyńska-Stefaniak biblioteka
p. A. Biszczak, p. A. Furtak, p. L. Kołpa,                  p. B. Tyrała-Klimczak świetlica

 

Nauczyciele nieobecni: p. E. Korytkowska, p. J. Jabłoński, M.Moskal, I.Bernat

 

 

8.09.2021 Zebrania z rodzicami uczniów klas 6 – 8
13.09.2021 Zebrania z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego
15.09.2021r.  Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 5
20.10.2021r. (środa) Dyżur nauczycieli/konsultacje indywidualne dla rodziców
17.11.2021r. (środa) Zebrania z rodzicami uczniów kas 1 – 8
15.12.2021r. (środa) Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców
12.01.2022r. Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/.
02.02.2022 r. (środa) Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 – przedstawienie wyników
klasyfikacji śródrocznej.
16.03.2022 r. (środa) Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/.
20.04.2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 8.
25.05.2022 r. (środa) Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 8 – podanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
08.06.2022 r. (środa) Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców.