Wolontariat w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 9  w Stalowej Woli im. Jana Kochanowskiego powołany  został do działania w roku 2008. Tworzyli go i wciąż tworzą uczniowie gotowi nieść bezinteresowną pomoc tym, którzy jej potrzebują. Szkolny wolontariat włącza się  w  działania odpowiadające  bieżącym  potrzebom, które pojawiają się w środowisku  lokalnym  i szkolnym.

W przypadającym na 5 grudnia Międzynarodowym Dniu Wolontariatu wolontariusze uczestniczyli w akcji  pod hasłem ‘Serce dla serca’. Tego dnia dzięki wsparciu rodziców odbył się świąteczny kiermasz ciast. Można też było wpłacać datki do puszek. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przekazane zostały na budowę hospicjum dla dzieci w Zaleszanach. Gościem wyjątkowym był pan Konrad Mężyński – wolontariusz, prezes fundacji ‘Dobro powraca’.

 Akcje charytatywne w które włączyliśmy się to miedzy innymi:

– „Stalowowolska paczka pomocy”

– „Szlachetna paczka”

– „Góra grosza”

–  zbiórka dla zwierząt w schronisku „Psia Przystań”

– zbiórka „Dla Elizy”