Pierwsza wizyta partnerska w Las Palmas

W latach 2012 – 2014 nasza szkoła realizuje projekt COMENIUS pt.”Telling Stories: Cultural and Linguistic Diversity within Europe”. W ramach tego programu przewidziane są wizyty w następujących krajach partnerskich: Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji, Turcji i w Polsce. W związku z tym troje przedstawicieli szkoły: pani dyrektor Lucyna Żminda, p.Anna Głowińska oraz p.Rafał Łach odwiedziło w dniach…

Multimedialna pracownia dla dzieci w PSP 9

Jednym z zadań szkoły jest przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie, w którym dominuje technologia informacyjna. Powinniśmy więc wyposażyć dzieci w umiejętności pozwalające na swobodne poruszanie się świecie informacji. Wszyscy lubią spędzać czas przed komputerem. Trzeba pamiętać, że będzie on wykorzystany odpowiednio wtedy, gdy będziemy uczyć dzieci właściwych nawyków i zachowań od najmłodszych lat. Najlepszym…