Aktualności

21 listopada w naszej szkole obchodzony był Dzień Życzliwości i Pozdrowień, podczas którego królował kolor żółty oraz zabawne emotki. Było dużo uśmiechu i miłych słów, za sprawą działań, które zorganizowane zostały w tym dniu dla młodszych jak i starszych uczniów. Poniedziałkowy zimny dzień upłynął wszystkim w fantastycznych nastrojach. Głównym celem podejmowanych działań na terenie szkoły było promowanie życzliwości, pozytywnych emocji, czynienia dobra i przyjaznego nastawienia do innych ludzi.  Aby osiągnąć wyżej wspomniane cele w klasach na godzinach wychowawczych odbyło się głosowanie na najbardziej życzliwego ucznia oraz stworzono klasowe hasła  życzliwości. Na korytarzach pojawiły się tzw. „zrywki” z miłymi zdaniami, które można było przekazać innym osobom oraz „skrzynka życzliwości”, do której uczniowie wrzucali pozdrowienia, miłe słowa skierowane do innych uczniów, do nauczycieli, czy pracowników szkoły. Następnie karteczki te rozdawane były przesz Samorząd Uczniowski i trafiały do adresatów. Uczniowie klas młodszych ( 0-3) także wzięli aktywny udział w świętowaniu tego dnia poprzez żółte stroje, gadżety oraz emotki. Otrzymali oni  kwiatuszki, które pięknie ozdobione  wręczali sobie nawzajem, wywołując uśmiech na twarzach. Zwieńczeniem dnia były wspólne zdjęcia.

Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.

Anna Rybak