Aktualności

Dnia 16 lutego 2018r. odbył się apel podsumowujący pracę w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 w

edukacji  wczesnoszkolnej. Uczniowie otrzymali dyplomy za bardzo dobrą naukę i wzorowe

zachowanie oraz za wzorową frekwencję. Pani Dyrektor gratulowała wszystkim uczniom sukcesów w

nauce. Na zakończenie uroczystości uczniowie oddziału przedszkolnego zaprezentowali wiersz pt.

„Zima”, klasa Ia zaśpiewała piosenkę oraz klasa IIIc zatańczyła taniec ludowy Trojak.