Aktualności

Apel z okazji zakończenia roku szkolnego dla klas IV – VII i Dnia Patrona Szkoły

18 czerwca na placu szkolnym pani wicedyrektor Małgorzata Moskal oraz przedstawicielka Rady Rodziców p. Anna Dąbrowska uroczyście zasadziły lipę. Podczas tej krótkiej uroczystości były obecne delegacje wszystkich klas, p. Joanna Lubera wygłosiła okolicznościowe przemówienie, a Oliwia Dąbrowska z klasy IVc zadeklamowała fraszkę „Na lipę”. Wydarzenie to przyczyniło się do uświetnienia obchodów Dnia Patrona, lipa symbolizuje bowiem źródło poetyckiego natchnienia Jana Kochanowskiego. Pomysłodawczyniami zasadzenia drzewa były nauczycielki języka polskiego, a ich propozycja została zaakceptowana przez społeczność szkolną. Następnie w asyście pocztu sztandarowego i po odśpiewaniu hymnu państwowego na sali gimnastycznej odbył się apel z okazji zakończenia roku szkolnego dla klas IV – VII i Dnia Patrona. Prowadzący uroczystość Bartosz Sojecki     z klasy Va przedstawił wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana Kochanowskiego:

I miejsce Gabriela Bielecka kl. VIIIa

II miejsce Anna Adamczyk kl. IVa

III miejsce Bartosz Sojecki kl. Va

wyróżnienia: Eliza Fołta kl. VIIIb, Amelia Gleń i Zofia Mroczek – obie  z klasy VIIIa.

Zebrani wysłuchali recytacji fraszki „Na zdrowie” w wykonaniu Ani Adamczyk. Podsumowano też szkolny projekt literacki – wiersz o szkole lub patronie, w którym wzięli udział: Jan Chamera kl. IIb, Anna Adamczyk kl. IVa, Jakub Gałka i Bartosz Sojecki z klasy Va, Zuzanna Bełzak kl. Vb, Dagmara Adamczyk kl. VIIa, Kamila Zeliaś kl. VIIIa. Uczestnicy umieścili swoje utwory na drzewie fraszek, które stanowiło element dekoracji. Zarówno oni, jak i laureaci konkursu recytatorskiego otrzymali dyplomy z rąk pani wicedyrektor Małgorzaty Moskal. Patrycja Kulwicka i Nikola Sałach z klasy VIIb przy akompaniamencie p. Doroty Bednarz oraz Racheli Zarzecznej z klasy IIIb gimnazjum zaśpiewały fragmenty pieśni V i XIII Jana Kochanowskiego. Zofia Mroczek z kl. VIIIa i Natalia Tutak z kl. Ia złożyły kwiaty pod tablicą patrona szkoły.

Następnie głos zabrała pani wicedyrektor Małgorzata Moskal, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie i wręczyła dyplomy uczniom, którzy otrzymali wysokie wyniki w nauce  i zachowaniu oraz wykazali się działalnością na rzecz szkoły, m.in. reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym. Listy gratulacyjne otrzymali rodzice najlepszych uczniów, a podziękowania – rodzice angażujący się w życie szkoły. Tę część akademii prowadziła p. Joanna Lubera. Pani Małgorzata Moskal wręczyła też nagrodę specjalną uczennicom, które uzyskały najwyższą średnią ocen na koniec roku. Jest to nagroda w wysokości 300 zł ufundowana przez sponsora, a otrzymały ją: Maria Chmielowiec z kl. VIa oraz Oliwia i Wiktoria Dąbrowskie z kl. IVc.

Na zakończenie uczestnicy wysłuchali utworu granego na ksylofonie przez Szymona Trykę z klasy IVc, a zadedykowanego wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom. Pani wicedyrektor złożyła uczniom i nauczycielom życzenia udanych, bezpiecznych wakacji.

Apel został przygotowany przez p. Barbarę Tyrałę – Klimczak przy wsparciu nauczycieli języka polskiego i opiekunów pocztu sztandarowego oraz przez p. Martę Woszczynę. Autorkami scenografii były p. Aneta Biszczak i p. Katarzyna Bałdos – Mucha.