OGŁOSZENIA

 

  • W dniu jutrzejszym (12.12.2018) w PSP 9 odbędzie się dyżur nauczycieli.

  • W ramach projektu „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego” do którego przystąpił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach, które mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem:http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/dziecinstwo-bez-przemocy-dobre-praktyki-i-rekomendacje
  • List intencyjny Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczący zabezpieczenia dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne:

list intencyjny

  • W dniu dzisiejszym tj. 19.10.2018 r. przeprowadzona została próbna ewakuacja dzieci i pracowników z budynku szkoły. Wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli sprawnie i bezpiecznie opuścili budynek szkoły.

Dyrektor Szkoły

Lucyna Żminda

 

  • W dniach 15.10.2018 do 19.10.2018 nieobecny będzie Pan przeprowadzający uczniów przez jezdnię. Prosimy rodziców, aby w tych dniach zwrócili szczególną uwagę na swoje dzieci podczas drogi do szkoły. 
 

 

Procedura wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

Duplikaty legitymacji szkolnych wydawane są na podstawie odręcznego podania do dyrektora szkoły. Do podania należy dołączyć jedno zdjęcie z danymi ucznia oraz potwierdzenie wpłaty 9 złotych na konto szkoły 53 1020 4913 0000 9702 0117 6643W tytule przelewu proszę wpisać: duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat podręczników na rok szkolny 2018/2019

Wszystkie podręczniki lub materiały edukacyjne i ćwiczenia dla klas od I do VIII oraz III gimnazjum uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole.

Podręczniki i ćwiczenia do RELIGII uczniowie kupują we własnym zakresie.

Szczegółowy wykaz podręczników zamieszczony poniżej.

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019