Rok szkolny 2017/2018

 

04.09.2017 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
20.09.2017 r. Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9
18.10.2017 r. /środa/Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
15.11.2017 r. /środa/Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9
13.12.2017 r. /środa/Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
17.01.2018 r.Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
14.02.2018 r. /środa/Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 – przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej
21.03.2018 r. /środa/Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
25.04.2018 r. /środa/Zebrania z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9
16.05.2018 r. /środa/Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/
6.06.2018 r. / środa /Dyżur nauczycieli /konsultacje indywidualne dla rodziców/