Aktualności

2 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty połączony z zapisami dzieci do klas I i oddziału przedszkolnego. Na początku głos zabrała pani dyrektor Lucyna Żminda, która przybliżyła gościom ofertę dydaktyczną placówki.
Licznie zgromadzeni rodzice, dzieci i nauczyciele obejrzeli występy uczniów, w których wykazali się oni różnorodnymi zdolnościami, które mogą rozwijać zarówno na lekcjach, jak i w ramach innowacji pedagogicznych czy zajęć kół zainteresowań. Najmłodsi z klasy Ic zaśpiewali piosenkę w języku niemieckim „Guten Tag”, ich koledzy z klasy Ib piosenkę po angielsku zatytułowaną „I am happy”, zaś klasa Ia wprowadziła zebranych w zaczarowany świat muzyki śpiewając „Czary mary”. Uczennica klasy IIIb Maria Chmielowiec wykonała utwór na skrzypcach, a Borys Bednarski z klasy Va zagrał na saksofonie przebój „La cucaracha”. Aplauz widowni wzbudziły też układy akrobacji gimnastycznej pokazane przez dzieciaki z klas I, II, III oraz IV. Widzowie podziwiali także tańce: hiszpański w wykonaniu uczestników kółka tanecznego oraz zabawy i tańce lasowiackie zaprezentowane przez klasy IIIa i IIIb. Dodatkowym atutem tych występów były piękne, różnokolorowe stroje. Publiczność była również pod wrażeniem aktorskich pasji klasy IIb, którym dała wyraz w przedstawieniu ekologicznym „Dla Ziemi, dla siebie – zostań przyjacielem przyrody”. Zebranym podobał się występ uczniów klasy IIa, którzy zaśpiewali piosenkę „Zegary”, akompaniując sobie na instrumentach perkusyjnych. Zaprezentowały się też laureatki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Radosnej – Sara Wątróbska z klasy IVa, która zadeklamowała wiersz „Kwoka” Jana Brzechwy oraz Oliwia Machowska z klasy Va – „Dwie krawcowe” tego samego autora. Występ Oliwii miał formę scenki, w której udział wzięły też Gabriela Libera i Blanka Korman z tej samej klasy oraz kilka dziewcząt z klas I – III. Zespół wokalno – instrumentalny wykonał utwór „Teksański” z akompaniamentem gitarowym. Grupa ta składa się z uczniów klasy IIIa gimnazjum. Nasi uczniowie chętnie biorą udział w odbywających się w szkole zajęciach capoeiry. Goście Dnia Otwartego obejrzeli pokaz tej brazylijskiej sztuki walki. Na zakończenie zaproszono wszystkie dzieci, które przybyły na spotkanie, do wspólnego tańca i zabawy przy piosence „Soku – wir”.
Biorąc udział w Dniu Otwartym, można było doświadczyć przyjaznej atmosfery panującej w szkole i zobaczyć entuzjazm, z jakim dzieci realizują swoje pasje.
Prowadząca uroczystość p. Beata Kudelska zaprosiła wszystkich kandydatów do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców do obejrzenia sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, świetlicy i biblioteki, a także porozmawiania z dyrektorem szkoły i nauczycielami.
W zorganizowanie Dnia Otwartego zaangażowali się wszyscy nauczyciele, a szczególnie: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, języka angielskiego i niemieckiego oraz muzyki.